EI TUULIVOIMAA VAALAAN - PELASTETAAN OULUJÄRVEN AINUTLAATUISET ERÄMAAMAISEMAT JA TERVEELLINEN ELINYMPÄRISTÖ MEILLE KAIKILLE

Maakuntavaltuusto on 2.6.2014 hyväksynyt Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040. Siinä on määritelty maakunnan tavoitekuva vuoteen 2040 seuraavasti: 

"Pohjoispohjalaiset tekevät tulevaisuutensa. Pohjois-Pohjanmaa on osaava, kansainvälinen ja elinvoimaisten alueiden yrittäjyysmaakunta kärkenään Oulu, pohjoisen suurin keskus. Pohjois-Pohjanmaa on hyvinvoinnin, laadukkaan elinympäristön ja monimuotoisen luonnon maakunta."

Kainuun Tuulivoimamaakuntakaavan käsittelyn yhteydessä, Kainuun Liitto totesi, että Vaalassa ei ole seudulliseen tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Perusteluna Kainuun Liitto totesi, että Oulujärvi peittää yli neljänneksen kunnan pinta-alasta ja tuulivoimaloiden maisemavaikutukset olisivat merkittäviä. Valassa on useita, jopa valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, natura-/luonnonsuojelualueita ja perinnemaisemakohteita. Oulujärvi ympäristöineen ja retkeilyalueineen, on yksi maakuntamme merkittävimmistä matkailullisista vetovoima-alueista. On tiedossa, että matkailuun syntyy tulevaisuudessa merkittävä osa kaikista uusista työpaikoista. Vaalassa on paljon vapaa-ajanasukkaita. Myös he ovat muuttaneet tänne kauniin, jopa ainutlaatuisen luontomaiseman takia. Miten Vaalaan suunniteltavat tuulivoima-alueet ovat sopusoinnussa Maakuntavaltuuston määrittelemän tavoitekuvan kanssa?

Rokua UNESCO Global Geopark kertoo Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson syntytarinan, jääkauden perinnön. Jääkauden tarinaan yhdistyy sulavaa jäätä ja vetäytyvää merenrantaa seuraava ihmisen historia. Rokua Geopark kotisivuilla kerrotaan: "Geopark tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua ainutlaatuiseen luontoon, aitoihin tuotteisiin, elämyksiin ja tarinoihin. Se edistää kestävää kehitystä, matkailua ja luonnontiteiden opetusta. Maanmuodot, kasvit, eläimet ja kulttuuri kumpuavat alueen historiasta - erityisesti geologisista tapahtumista, jotka aikojen kuluessa ovat muovanneet maata merkittävällä tavalla." Massiivinen tuulivoimaloiden rakentaminen tuhoaa tämän ainutlaatuisuuden. 

Ihmisiin ja eläimiin kohdistuvat terveysvaikutukset tulisi selvittää perusteellisesti ennen teollisuusluokan tuulivoima-alueiden kaavoittamista. Jo nyt sadat ihmiset ovat Suomessa joutuneet muuttamaan kotoaan pois tuulivoimaloiden aiheuttamien vakavien terveyshaittojen takia. Melun, infraäänen ja muun tuulivoimalan aiheuttaman terveyshaitan kohteeksi joutuneet uhrit kokevat raskaita terveydellisiä, taloudellisia ja henkisiä menetyksiä. Altistuneiden ja terveysongelmia saavien määrä kasvaa päivä päivältä.

Vaalan kunta on kaavoittamassa Tuulivoimayleiskaavan kaavaehdotuksen mukaisesti 113 tuulivoimalaa alueellemme. Kokonaisteho 339 MW. Suurimmat tuulivoimalat 8 MW. Näin tehokkaita myllyjä ei ole Suomeen aikaisemmin rakennettu.

Me allekirjoittaneet vetoamme Vaalan kunnan päättäjiin, että Vaalan kunnan alueelle ei kaavoiteta teollisuusluokan tuulivoima-alueita. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Esa Hannukainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…