Ei tuulivoimaa Yli-Iihin

Yli-Iihin on suunnitteilla ainakin 4 eri tuulivoima hanketta. Iso Rytisuo Leuvalla, Tannilan alue, Haapakoski ja lähimpänä Yli-Iin keskustaa Hongikonsuo. 

Oulun kaupunki on käynnistänyt tuulivoima-alueet mahdollistavan osayleiskaavan laatimisen Yli-Iin alueelle.

Mikäli hankkeet toteutuvat, tulevat ne jatkossa laajenemaan. Rakenteilla olevan Pahkakosken tuulivoima-alueen yhteyteen suunnitellaan jo laajennusta, vaikka yhtään myllyä ei vielä ole pystytetty. Näin tulisi käymään myös muissa hankkeissa. Etenkin Hongikonsuolla, jota Valtion maat ympäröivät. 

Lisäksi Jakkukylään ( Yli-Iin kuntarajalle) suunnitellaan ainakin 3 eri tuulivoima hanketta.

Tulevien ja jo toteutuneiden hankkeiden yhteisvaikutukset ovat valtavat. Yli-Ii ja sen asukkaat saarretaan tuulivoimaloilla ja Yli-Ii jää tuulimyllyjen keskelle.

Tuulivoima-alueet muuttaisivat alueen elinympäristöä sekä vaikuttaisi negatiivisesti asukkaiden viihtyvyyteen ja terveyteen. Ne haittaisivat myös paikallisia elinkeinoja, kuten karjatiloja ja poronhoitoa. 

Voimalat haittaisivat myös paikkakunnan luontoarvoja, virkistyskäyttöä, kulttuurimaisemia, harrastamista, eläinkantoja ja linnustoa.

Suunnitellut myllyt ovat maailman korkeimmat. Lapakorkeus yli 300m ja ne tulevat näkymään koko Yli-Iin alueella. Näin korkeista myllyistä ei ole tutkittua tietoa tuulivoiman aiheuttamista melu- välke- ja paineaaltojen vaikutuksesta ihmisten terveyteen. Mm. Hongikonsuon hankealue sijaitsee aivan liian lähellä asutusta ja Yli-Iin keskustaa. 

Yli-Iin metsästys-seurojen alueella 2020-luvun alku on ollut surkea hirvikantojen osalta. Syksyllä 2021 muutamassa seurassa saaliiksi saatu vain muutama hirvi. Miten käy hirvikannalle ja metsästysharrastukselle tulevaisuudessa, jos jokaisen seuran alueella on tuulivoimaloita? Hirvet ja linnut kaikkoavat ja metsästysharrastus sekä -seurat taantuvat. 

Huolta aiheuttaa myös voimaloiden vaikutus omaisuudenarvoon ja pohjavesialueisiin.

Tuulivoimaloiden vaikutus terveyteen ja ympäristöön tulee näkymään sukupolvia eteenpäin ja ne vaikuttavat negatiivisesti arvoihin jotka houkuttelevat ihmisiä Yli-Iihin. Iijoki lukuisine sivuhaaroineen ja -jokineen on jo tuhottu. Ei tehdä samaa virhettä luonnon ja metsien suhteen. 

Me allekirjoittaneet vetoamme Oulun kaupungin päättäjiin, että Yli-Iihin ei rakenneta eikä kaavoiteta tuulivoima-alueita.

Haluamme Yli-Iin pysyvän elinvoimaisena, luonnonläheisenä ja ihmisystävällisenä paikkana ilman tuulivoiman aiheuttamia haittoja.

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tatu Päkkilä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )