Ei ympäristölupaa lietteenkäsittelylle Revonlahdelle.

Me allekirjoittaneet vaadimme että Suomen Ekolannoite Oy:lle ei myönnetä lupaa lietteiden ja biomateriaalien käsittelylle tilalla Tervo RN: o 748-411-9-33 Siikajoki. 

Lietteen käsittelyä suunnitellaan lähelle 800 asukkaan kylää. Lähimmät asukkaat ovat noin 1,8km päässä. Kylällä sijaitsee myös päiväkoti ja koulu. Käsittelylaitos on liian lähellä asutusta aiheuttaen hajuhaittoja ja mahdollisia ympäristöhaittoja viereiselle suoalueelle ja kylän läpi virtaavalle Siikajoelle. Revon-Ruonnevalle on mietitty luontopolkua.  

Yhtiön oman arvion mukaan toiminnalla ei ole vaikutusta ihmisten viihtyvyyteen tai terveyteen. Arvio on aina arvio ja tässä tilanteessa sitä ei ole tehnyt puolueeton toimija. Yhtiö arvioi myös, ettei vaaraa maapohjan tai pohjaveden pilaantumisen ole, mutta tästäkään ei ole varmaa näyttöä!   

Vastaavanlaista lietteen aumakompostointia on tehty Jäälin läheisyydessä Vasikkasuolla Oulussa, mikä on herättänyt vastustusta ja asiasta on valitettu aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO:n päätöksessä (16/0595/3) todetaan, ettei taivasalla tehtävä lietteiden aumakompostointi vastaa BAT-määritysten mukaista toimintaa ja toiminta Jäälissä lopetettiin. Sen jälkeen lietettä säilöttiin Ylikiimingin Hakasuolle ympäristönsuojelulain ja BAT-määräysten vastaisesti, sillä seurauksella, että tulvavesien mukana valumavedet ovat päätyneet Naturasuojeltuun Kiiminkijokeen. (Kaleva, mielipide, Mitä kuuluu Oulun yhdyskuntalietteiden käsittelylle?) Oulun kaupungilla on paine saada ongelma ratkaistua, mutta sitä ei saa tehdä Siikajoen kunnan kustannuksella.   

Luvan myöntäminen lietteenkäsittelylle on merkittävä riski asukkaiden terveydelle, ympäristölle ja koko luonnonkauniin asuinalueen houkuttelevuudelle. Revonlahden kylä tulee säilyttää viihtyisänä ja turvallisena asuinalueena, joka toivottaa tervetulleeksi myös uudet asukkaat ja lapsiperheet. Kylän pitää saada kehittyä ja kasvaa. Kylän kehitystoimilla ei saa vahingoittaa Revonlahden asukkaiden hyvinvointia tai alueen imagoa turvallisena ja viihtyisänä asuinpaikkana.

Allekirjotukset 05.07.2021 mennessä.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Tarja Mällinen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…