Kunnallisia terveyskeskus-, ja muita palvelumaksuja ei saa korottaa Heinolassa.

Kunnallisia terveyskeskus-, ja muita palvelumaksuja ei saa korottaa Heinolassa.

Kunnallisia terveyskeskus-, ja useita muita palvelumaksuja aiotaan korottaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut aiotaan myös sitoa indeksiin, joka nostaisi maksuja jatkossa automaattisesti.
Me allekirjoittaneet vaadimme, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen korottamisesta Heinolassa luovutaan. Myös Heinolan päivähoitomaksukorotus päätös tulee oikaista.
Maksujen korotukset vaikeuttaisivat lapsiperheiden, eläkeläisten, työttömien ja muiden pieni- ja keskituloisten toimeentuloa. Ne lisäisivät eriarvoisuutta palveluissa. Korotukset eivät tuo lisää rahaa myöskään kunnille, koska lisätulot vähennetään kuntien valtionosuuksista.

Allekirjoittaneet järjestöt:
HEAVY
Heinolan mammat
Heinolan Reumayhdistys Ry