ELÄINSUOJELU ON SAATAVA TASAPUOLISEKSI, ASIANTUNTEVAKSI JA LAKIIN PERUSTUVAKSI

 

Eläinsuojelutyö on todella tärkeää ja tarpeellista.

Mutta tällä hetkellä eläinsuojelutyössä ilmenee jatkuvasti räikeitä epäkohtia; toisia eläintenpitäjiä vainotaan tekemällä jopa tutkintapyyntöjä hyvinvoivista eläimistä. Toisaalla taas eläimet saavat kuolla nälkään lukuisista eläinsuojeluilmoituksista huolimatta.

 

Eläinsuojelutyötä tekevillä viranomaisilla ei ole välttämättä mitään asiantuntemusta eikä kokemusta tarkastuksen kohteena olevien eläinlajien hoidosta, kuitenkin he saavat antaa määräyksiä jotka pahimmassa tapauksessa ovat eläimille haitallisia.

 

Kaikkein huolestuttavinta on se, että jopa Aluehallintoviraston eläinlääkärit, joiden pitäisi valvoa eläinsuojelutyötä, syyllistyvät asiantuntemattomuudessaan törkeisiin toimivaltansa väärinkäytöksiin. Eläintenpitäjille annetaan ritiriitaisia, lakiin perustumattomia määräyksiä.

 

Aluehallintovirastoon tehdään eläinsuojeluvalvontaviranomaisista jatkuvasti kanteluita jotka eivät yleensä johda mihinkään. Aluehallintoviraston virkahenkilöillä on tällä hetkellä rajaton valta ilman mitään vastuuta.

 

Perustuslain 6 § Yhdenvertaisuus: ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Tämä ei aina toteudu eläinsuojelussa. Toki suurin osa eläinsuojeluviranomaisista on asiansa osaavia ja rehellisiä virkahenkilöitä. Eläintenpitovaatimusten on oltava samanlaisia kaikilla eläintenpitäjillä. Tällä hetkellä yleiseen käytäntöön perustuva hyvä eläintenpito johtaa joissain tapauksissa tutkintapyyntöihin, jotka kuormittavat turhaan poliisiviranomaisia.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että eläimiään asianmukaisesti hoitavien eläintenpitäjien vainoamisen on loputtava ja eläinsuojeluviranomaisten on keskityttävä niihin tapauksiin, joissa eläimet oikeasti tarvitsevat apua, muuten resurssit eivät riitä. Eläintenpitäjien pitää olla yhdenvertaisia lain edessä. Me haluamme että eläinsuojelun hyvää mainetta ei saa pilata.

 

Allekirjoituksia kerätään 31.10.2024 asti, jonka jälkeen adressi luovutetaan Aluehallintovirastoille, Ruokavirastoon ja Maa- ja metsätalousministeriöön.


Ilona Lahdenranta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Ilona Lahdenranta näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…