Elokuva- ja televisiotutkimuksen yliopistolehtoraatin jatkaminen

Adressi on luovutettu 05.11.2019. Suuri kiitos kaikille allekirjoittaneille. 

The petition has been handed over on the 5th of November, 2019. Thank you to all the signees. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*IN ENGLISH BELOW*

Elokuva- ja televisiotutkimuksen oppiaine Helsingin yliopistossa on vaarassa!

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta ei ole palkkaamassa yliopistonlehtoria elokuva- ja tv-tutkimukseen 31.12.2019 alkaen. Tämän seurauksena koko elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaine olisi yhden professorin varassa.

Yksi vakituinen virka on tähän tehtävään auttamattoman riittämätön, sillä on kohtuutonta vaatia yhden henkilön hoitavan laaja-alaisen oppiaineen kokonaista opiskelijakuntaa.  Oppiaine tarvitsisi vähintään samat resurssit kuin muut pienimmät oppiaineet, mikä käytännössä tarkoittaa vähintään yhtä vakinaista professuuria ja vähintään yhtä vakinaista lehtoraattia. Professorin ja lehtorin yhteistyö mahdollistaa monipuolista opetusta ja tukea aineen opiskelijoille, jota lyhytaikaisten tuntiopettajien palkkaaminen ei voi korvata.

Helsingin yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksen opintosuunta on ainoa mahdollisuus Suomessa erikoistua opiskelun aikana elokuvan ja television tutkimukseen taidemuotoina. Lehtoraatin lakkauttamisella on suora negatiivinen vaikutus suomalaisen elokuvatutkimuksen kenttään ja Suomen audiovisuaaliseen kulttuuriin.

Audiovisuaalisen kulttuurin merkitys korostuu yhteiskunnassa enenevissä määrin vuosi vuodelta, mikä näkyy oppiaineen kurssien suurissa osallistujamäärissä ja taiteiden tutkimuksen suurissa hakijamäärissä. Yliopiston elokuva- ja tv-tutkimuksessa tarjoaman opetuksen yhteiskunnallista merkitystä ei täten voi vähätellä.

Lehtoraatin lopettaminen ei ole taloudellinen toimi, jolla virtaviivaistetaan oppiaineen opetusta vaan uhka koko oppiaineen tulevaisuudelle. Jos tämänlainen asenne oppiainetta kohtaan jatkuu, ja sille ei anneta sitä taloudellista tukea, jota se tarvitsee, käytännön tasolla yliopisto ajaa oppiaineen alas.

Vaadimme opiskelijan oikeuksien nimissä, että yliopisto jatkaa elokuvatutkimuksen dosentin Jaakko Seppälän lehtoraattia vielä kevätlukukauden ajan, jotta jo alkanut lukuvuoden opetus pysyisi johdonmukaisena ja yhtenäisenä.

Tämän jälkeen yliopiston tulisi perustaa vakituinen lehtorin virka elokuva- ja tv-tutkimuksen oppiaineelle, joka voitaisiin julkisen haun kautta täyttää. Tällöin taataan myös laadukas opetus seuraaville vuosille.

-------------------------------------------------------------------------------------

The Film and Television Studies discipline in the University of Helsinki is in danger!  

The Faculty of Arts at the University of Helsinki is planning on not employing a university lecturer for Film and Television Studies from December 31, 2019. This will leave the entire discipline of Film and Television Studies dependent on the work of one professor. 

A single position is completely insufficient for this task, as it is impossible for one person to take care of the entire student body of the varied discipline. The discipline requires the same resources as other smaller disciplines, which essentially constitute of positions for at least one professor and one university lecturer. The co-operation between a professor and a university lecturer allows for varied teaching and support for the students of the discipline, which simply cannot be replaced by university instructors teaching only short-term courses. 

The Film and Television Studies program at the University of Helsinki offers the only opportunity in Finland to specialize in film and television studies as art forms. Terminating the position of university lecturer has a direct negative effect on both the field of Finnish film studies and Finland's audio-visual culture.  

The importance of audio-visual culture in society is emphasized year by year, which is reflected on the large numbers of participants for courses in Film and Television Studies and the yearly number of applicants for the Arts Studies programme. Therefore, the societal impact of the education provided by the University of Helsinki in Film and Television Studies cannot be denied. 

Terminating the position of university lecturer is not an economic act that streamlines the teaching of the discipline, it is a threat to its future. If this attitude toward the discipline continues and it is not given the financial support that is necessary, the University will in effect be running down the entire discipline.  

In the name of student rights, we demand that the University of Helsinki continues the employment of Jaakko Seppälä, docent of Film Studies, throughout the spring term. This should be done for the sake of the consistency and coherence of the teaching during the current academic year. 

After this the University should establish a permanent position of university lecturer for the discipline of Film and Television Studies, which could be filled by a public search. This would guarantee the quality of education for years to come.

In order to sign the petition, please fill in your first name (etunimi), surname (sukunimi), city (kaupunki), country (maa) and e-mail (sähköposti).


Aleksi Julkunen, HYY:n Elokuvaryhmä ry    Ota yhteyttä adressin tekijään