Emme halua Harjavalta-Nakkila alueelle TUULIVOIMALOITA!

Linnunmäen tuulipuisto on kaavoitettu Harjavalta-Nakkila pohjoispuolelle. Tuulipuistoon on suunniteltu 20kpl  7-10 MW tuulivoimalaa. Nämä uudet tuulivoimalat olisivat suuria napakorkeudeltaan noin 195m ja kokonaiskorkeus siellä lähes 300m. Vertailuna Eiffel torni 324m. Maisemallisesti merkittävä muutos laajalle alueelle. Maailmalla on tehtyjä tutkimuksia tuulivoimaloiden vaikutuksesta ympäröivään luontoon, eläimiin. Karjatalous ja esim. hevosjalostus, jotka kärsivät tuulivoimaloiden tuottamasta infraäänistä. Yleinen asumisviihtyvyys, luonnon ja ympäristön vapaa-ajankäyttö, metsästys, marjastus, ulkoilu, joka näiden ansiosta menetetään.

Vastustamme tätä hanketta sen tuomien haittojen vuoksi, emmekä halua niitä suunniteltuja tuulivoimaloita naapuriksemme!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Irene Saarinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…