Emme hyväksy Vesilahden kylien koulujen 5-6 -luokkalaisten siirtoa kirkonkylän yhtenäiskouluun

Vesilahden kunta tekee parhaillaan palveluverkkoselvitystä sivistystoimen alueella. Alakoululaisten vanhemmat saivat tällä viikolla vastattavakseen kyselyn, jonka perimmäisenä tarkoituksena on hyväksyttää perheillä kaikkien kunnan 5-6-luokkalaisten siirtäminen Kirkonkylän yhtenäiskouluun. Kysely oli laadittu selvästi tarkoitushakuisesti, eikä siinä kerrottu selvästi, mihin vastaukset vaikuttavat. 

Alustuksessaan sivistysjohtaja vakuuttaa, että palveluverkkoon ei ole tällä hetkellä suunnitteilla muutoksia. Kuitenkin 5-6-luokkalaisten siirtäminen Ylämäen ja Narvan kouluista Kirkonkylälle on näkemyksemme mukaan suuri muutos.

Siirtoa perustellaan muun muassa valinnaisaineiden suuremmalla määrällä ja oppilaiden tasa-arvoisuudella A2-kielen opiskelussa. Tällä hetkellä muiden koulujen oppilaat saavat valita A2-kielen, mutta kuljetus Kirkonkylälle, jossa tunnit järjestetään, on hoidettava itse. Eikö kuitenkin ole niin, että kielten opiskelijoiden kuljettaminen kerran viikossa olisi kunnalle edullisempaa kuin koko ikäluokan siirtäminen ja kuljettaminen joka päivä? Tällä hetkellä Ylämäen koululla on tarjolla oppilaille mieleisiä valinnaisaineita, esimerkiksi kotitalous ja metsäretkellä toteutettu luonto-opetus. Kun vaakakupissa ovat oma lähikoulu ja mahdollisesti olematon valinnaisainetunti, valinta on erittäin helppo.

Kyselyssä myös viitataan laajempiin harrastusmahdollisuuksiin ja mahdollisuuteen tavata nuoriso-ohjaajia koulun jälkeen. Nämä mahdollisuudet eivät ole kuljetusoppilaille todellisuutta. Sen sijaan omassa koulussaan, johon he voivat kulkea jalan tai pyörällä, mahdollisuus harrastuksiin säilyy. Viime vuosina kunta on järjestänyt maksuttomia harrastuksia koulupäivän yhteyteen. Nämä ovat olleet Ylämäen oppilaille mieluisia ja niistä on iloittu. Toivottavasti jatkoa seuraa.

Koulukyytikustannukset ovat kunnassa mittavat. Tiedossa on, että maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi ne vain jatkavat kasvuaan. Taloudellisestikaan Ylämäen ja Narvan koulujen 5-6-luokkaisten kuljettaminen ei siis ole hyvä valinta. Esitetyt perustelut joustavammasta siirtymävaiheesta eivät mielestämme myöskään ole hyväksyttäviä. 13-vuotias lapsi on huomattavasti kypsempi siirtymään uuteen ympäristöön kuin 11-vuotias.

Kyselyssä pyydettiin keskustelemaan aiheesta lasten kanssa ja ottamaan se huomioon vastauksissa. Mielestämme kysymys ikäluokkien siirtämisestä koulusta toiseen ei kuitenkaan ole lasten päätettävä asia. Mielipidettä kysyttäessä lapset kuitenkin kokevat turvallisemmaksi oman lähikoulunsa, eikä koulukyydissä istuminen heitä kiinnosta.
Ylämäen koulussa kaikkien ikäluokkien oppilaat leikkivät ja touhuavat välituntisin yhdessä. Koulun oppilasmäärä on pysynyt vuodesta toiseen tasaisen korkeana ja kylälle muuttaa jatkuvasti uusia lapsiperheitä. Opettajat tuntevat oppilaat, oppilaat opettajat, vanhemmat koulun väen, lasten ystävät ja muut vanhemmat. Tästä emme halua luopua jatkossa kahta vuotta aiemmin. Yksiselitteisesti emme hyväksy kylien koulujen 5-6-luokkalaisten siirtämistä Kirkonkylän yhtenäiskouluun.


Ylämäen koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ylämäen koulun vanhempaintoimikunta voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…