5-viikkoiset koiranpennut ovat liian nuoria erotettavaksi emostaan

Me allekirjoittaneet vastustamme Suomen Kennelliiton sijoitussopimuksen pykälää, joka mahdollistaa sijoitusnartun erottamisen pennuistaan pentujen ollessa ainoastaan 5 viikon ikäisiä. Toivomme Suomen Kennelliiton nostavan sopimuksessa mainitun ikärajan vähintään kuuteen, mieluiten seitsemään viikkoon.

Suomen kennelliiton sijoitussopimuksessa sanotaan asiasta tällä hetkellä näin:

7. Luovutus astutusta, synnytystä ja jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten. Jos nart­tu synnyttää luovuttajan luona, osapuolet lisäävät tähän sopimukseen lisäehdon siitä, kuinka pitkän ajan narttu on luovuttajan hallinnassa pentueen hoitamista varten, kuitenkin korkeintaan kolme viikkoa ennen synnytystä ja kahdeksan viikkoa synnytyksen jälkeen. Jos narttu synnyttää vastaanottajan luona, luovutta­ja saa noutaa pentueen aikaisintaan silloin, kun se täyttää viisi viikkoa. Luovuttajan on noudettava pentue viimeistään silloin, kun se täyttää seitsemän viikkoa.

Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että pentujen liian varhainen erottaminen emosta on pennuille traumaattinen kokemus ja se voi aiheuttaa pennuille ongelmia tulevaisuudessa. Mm. Slabbert ja Rasa (1993) totesivat, että koko pentueen erottaminen 6-viikkoisena emästään ja tutusta ympäristöstään hidasti pentujen painonnousua, heikensi niiden syöntiä, lisäsi alttiutta sairauksille ja myös kuolleisuutta. Machum (1991) on todennut, että liian varhainen emosta erottaminen voi aiheuttaa pennuille mm. eroahdistusta, sillä koirilla eroahdistukseen johtavat syyt liittyvät usein kiintymyssuhteen häiriöihin tai sen voimakkaisiin muutoksiin. Emo on pennuille muutakin kuin maidontuotantolaitos!

TÄMÄ ADRESSI LUOVUTETAAN SUOMEN KENNELLIITON HALLITUKSELLE ADRESSIN SULKEUDUTTUA, mikä tapahtuu 1.8.2010.


Eettisen ja koirien oikeuksia kunnioittavan koirankasvatuksen puolesta

Halla Seppälä, Tuija Liukkonen ja Tarja Peltola