Enäjärven koulu on ja pysyy!!

Säilytetään Enäjärvellä toimiva, turvallinen lähikoulu!