Vastustamme Vantaan Leppäkorven pientaloalueelle suunniteltua pienkerrostaloa joka toimisi päihdeongelmaisten nuorten tukiasuntolana

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…