EI PAKOLAISTEN VASTAANOTTOKESKUSTA SUONSAAREEN MIKKELIIN

Kommentoitu viesti


Vieras

#1

23.09.2015 13:31

Olen todella huolissani asuinalueeni asukkaiden turvallisuudesta.Omakotitalo alue,jossa talojen arvo laskee,myös läheisillä asuinalueilla.Levottomuus lisääntyy,lapset ja naiset eivät uskalla yksin pimeällä liikkua.

Vastaukset


Vieras

#28 Re: NYT TEHTY PÄÄTÖS VASTOIN HYVÄÄ HALLINTOTAPAA

2015-10-03 04:13:44

#1: -  

Suomen sisäministeriön ja kuntien virkamieskunta käy yli-innokkaana Suomen pakolaiskriisissä. Näin myös Mikkelissä. Sen sijaan että valmisteltaisiin oman maan kansalaisten turvallisuus ja eri kansanosien elinolosuhteet tässä nopeasti muuttuvassa ajassa, se on alkanut mm laatia hätälakiohjelmia sellaisten maahantulijoiden aseman varmistamiseksi, joiden todellisia tarkoitusperiä ei pystytä varmistamaan. Kuntalaki määrittelee kuitenkin selvästi, että kunnan perustehtävä on palvella kuntalaisia. Kuntalain henkeen soveltuu huonosti pakkokeinot Ja pakolla uhkaaminen. Lausuntoja ovat olleet antamassa sisäministeriön maahanmuuttovirasto. Kun virkamieskunta kautta Suomen, on näin innokas, tulisi kaikkien kuntapäättäjien olla nyt erityisen valveilla asian tiimoilta. Pakolla, kiireellä ja hätätilalla pelottelu eivät kuulu tämän päivän suomalaiseen hallintojärjestelmään. Mikkelin hallintojohtajan ja erään Suonsaareen tulevan pakolaiskeskuksen valmistelevan työntekijän lausuma Etelä-Savon radiossa antavat luvan ymmärtää, että valmistelu oli hyvissä ajoin tiedossa. Nyt tehty päätös ei ole missään nimessä hyvän hallintotavan mukainen.

PS: Länsi Savo ei ole julkaissut tätä mielidekirjoitusta pyynnöstä huolimatta

REIJO PAUNONEN