Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Kommentoitu viesti


Vieras

#2

31.03.2012 02:23

Luonnon älyttömällä kuormittamisella on oleva huono lopputulos tulevaisuudessa. Järkeä on lupa käyttää jo nyt.

Vastaukset

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

2012-05-09 10:14:39


Pertti

#426 Re:

2012-11-09 08:13:42

#2: -

Kysymys: Kuinka monella politikolla ja asiassa päättävällä virkamiehellä ja heidän sukulailsillaan on Talvivaaran osakkeita? Veikkaan että aika monella. Siksi näiihin asioihin ei haluta vaikuttaa. Tämän asian kuntoon saattamiseksi vaaditaan ensin todella suuria tuhoja jai kansalaisvaikuttamista. Valitettavasti näin.

Yritys on jo nyt konkurssikypsä.. korjaukset jäävät veronmaksajien maksettavaksi. Kaivosvero on välttämätön saada voimaan mahdollisimman pian.

 

kalossi

#437 Ministeriö ja valvonta myös vastuussa

2012-11-09 09:55:19

Talvivaaran toiminnasta on tietysti ensisijaisesti vastuussa kaivostoimitaa harjoittava yritys. Toisijaisesti vastuussa on myös valvova viranomainen ja ministeriö. Ministeriön suuntaa on myös laitettava vaatimus oikeustoimien käynnistämisestä ympäristörikoksesta. Tutkinta pyyntö on osoitettava poliisille onko viromaiset valvoneet toimintaa asiallisesti ja onko toiminta ollut lain edellyttämää. Onko viraomaisten ohjeta ja määräyksiä noudatettu.

 
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…