Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Vesistöjen puolesta - Stop Talvivaara.


Vieras

#1

30.03.2012 06:15

Joku roti se pittää tällekin puljulle saada.

Vieras

#2

31.03.2012 02:23

Luonnon älyttömällä kuormittamisella on oleva huono lopputulos tulevaisuudessa. Järkeä on lupa käyttää jo nyt.
Venceremos

#3 Irti kaivoskolonialismista

01.04.2012 03:39


Kaivosyhtiöt ovat hyökkäämässä rajusti Suomen maaperälle. Uusia kaivoksia halutaan avata eri puolella maata ja uudet Talvivaaran kaivoksella testattavat bioliuotus menetelmät ottavat kaikki metallit erilleen, myös uraanin. Talvivaaran uraanipitoisuuksia vastaavia alueita löytyy runsaasti.

Talvivaaran kaivoshanke on nyt syytä ottaa nyt tämän uuden menetelmän testaushankkeena.

Ympäristö luvan perusteena olleet laskelmat on ylitetty monikymmenkertaisesti. Valvovien viranomaisten tehtävä on sulkea tehdas ja käynnistää uusi ympäristönvaikutusten arviointiprosessi.

Uudelle yva-prosessille on nyt kovaa dataa kun voidaan lähteä tutkimaan niin päästöjä joita kaivos oikeasti kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana päästi. Pitäisi tutkia jokien ja järvien kalakantoja, pohjaeläimistöä, mitata radioaktiivisuutta, ph:ta, sähkönjohtavuutta ja kemikaalimääriä eri etäisyyksillä itse päästölähteestä.

Olisi kuultava paikallisia asukkaita ja heidän havaintojaan ja kokemuksiaan.
Olisi kuultava kaivoksen työntekijöitä työturvallisuudesta ja ympäristövastuusta.
Olisi arvioitava hyötyjä ja haittoja. Mitä arvoja, taloudellisia, aineellisia ja aineettomia järvet ja joet meille tarjoavat ja mitä arvojen menetyksia eri etäisyyksillä Talvivaarasta tultaisiin sen toiminta-aikana kokemaan. Ne mittaukset joita ensimmäisten toimintavuosien päästöistä on saatavissa antavat hyvää pohjaa arvioida vaikutusten laajuutta ekonomisesti ja ekologisesti. On myös tehtävä periaatepäätökset siitä, että aiheuttaja maksaa. Kaivostoiminnan on maksettava täysi korvaus vaikutusalueella tapahtuvista arvonmenetyksistä ja haitoista.


Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

02.04.2012 18:34


herätys hohoi!!

#5 Re: Koko kainuu hereille !

02.04.2012 20:12

#4: Vastuu sekä velvoitteet ! - Koko kainuu hereille !

Kaikille haitankärsijöille asiallinen korvaus.  Kaikille, myös vesistöjen käyttäjille,  kesämökkiläisille, ranta-asukkaille, kalastuskunnille.  Kunnon korvaukset ovat se tekijä  joka voisi tätä kaivosinvaasiota hillitä muuallakin.  Luulen että jos Talvivaara joutuu maksamaan kaikki menetykset ,  loppuu yhtiön taru.  Talvivaaran kaivos on rosvousbisnestä jossa otetaan  satojen neliökilometrien alueella ihmisiltä luonnonarvoja, kiinteistöjen arvoja, matkailun arvoja  kaivoksen  tuhottavaksi.

Ylä-Savo, Kainuu ja Koillis-Savo ja Oulujoen vesistö ovat akuutissa vaaravyöhykkeessä.  Jokainen päivä päästöjä on liikaa.


Vieras

#6 Re: Re: Koko kainuu hereille !

03.04.2012 13:34

#5: herätys hohoi!! - Re: Koko kainuu hereille ! 

Meneekö ne uraanipäästöt sitten Oulujokeenkin? Oulun juomavesi otetaan Oulujoesta. Pitääkö Oulussa alkaa juomaan pullotettua vettä sen jälkeen kun Talvivaara alkaa tuottamaan uraania?


Vieras

#7

04.04.2012 09:42

Talvivaaran "hajut" tulee jo sopivilla tuulilla tänne yli 100km päähän.. Miettikää mitä se on Sotkamossa, ja kuinka tuulten mukana leviää muutakin kuin vain tuo inhottava haju.
katastrofi on pysäytettävä

#8 Matkailun maine tuhoutumassa

04.04.2012 21:32

Talvivaaran kaivos rosvoaa paitsi meidän hienot vesistömme myös tuhoaa matkailun maineen.
Pelkkä melu ja pöly ja hajut riittävät siihen ettei jatkossa seutukunta houkuttele turisteja. Vesistöhaitat tuhoavat matkailun mahdollisuuksi paljon laajemmalle. Luulen että Tahkonkin tulisi herätä. Muutama vuosi ja Talvivaaran päästöt tuntuvat sielläkin.

Vieras

#9

05.04.2012 17:46

Se ei riitä, että ministerien ja tasavallan presidentinkin omistama kaivos pumppaa rikkivedyn (=ilmastokaasu)ilmakehään ja tuulettaa siten sisätiloja. Myös jo aiheutetut sotkut on siivottava. Tokko uskaltaisin enää syödä Rehjan selän kaloja, joita niin mieluusti lapsuudessa pyydystettiin ja sapuskoitiin.

Vieras

#10

05.04.2012 17:52

Se ei riitä, että ministerien ja tasavallan presidentinkin omistama kaivos pumppaa rikkivedyn (=ilmastokaasu) ilmakehään ja tuulettaa siten sisätiloja. Myös jo aiheutetut sotkut on siivottava. Tokko uskaltaisin enää syödä Rehjan selän kaloja, joita niin mieluusti lapsuudessa pyydystettiin ja sapuskoitiin.

Vieras

#11 Sijoittajille tietoa Talvivaaran kaivoksen rikoksista

05.04.2012 22:47

#10: -

Kaikki on korvattava.  Tämä vaatimus pitää saada osakemarkkinoille.  Kurssiromahdus voisi meidät pelastaa.


Vieras

#12

06.04.2012 19:43

Tärkeä asia, tätä ei voi sivuuttaa!!

Vieras

#13 Stop uusille Talvivaaroille

07.04.2012 12:16

Allekirjoita myös 'Ei uraanikaivoksia Lappiin' -adressi osoitteessa:

www.uraanivoima.com/adressi

Muista vahvistaa allekirjoituksesi sähköpostiisi tulevan viestin kautta.

Kiitokset!

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

07.04.2012 16:15


Kainuu huutaa elämän puolesta !

#15 Re: Re: Koko kainuu hereille !

07.04.2012 16:23

#5: herätys hohoi!! - Re: Koko kainuu hereille ! 

 Nyt on aika saattaa nämä tuhon tuottajat vastuuseen teoistaan !

 Linnaan sekä Kaikille kärsineille riittävät korvaukset ,sekä

 Talvivaaran kaivos seis välittömästi !

 Uraania ei saa louhia missään muualla Euroopassa !

 Uraani on vesiliukoinen tappava myrkky, tämän kyllä

 Ministeri Lehtomäki , kuin myös Mauri Pekkarinenkin hyvin ties !

 Linnaan tämä alhainen ---Huijari  kaksikko joilta puuttuu kaikki kunnioitus kaikkea kohtaan.

Terroristi kaksikko .

#16 Evp

08.04.2012 16:15


Eivätkö häpeä mitään ?
Tämä Uraanikaksikko------Paula Lehtomäki kuin myös
Mauri Pekkarinen
Ovat ehdolla keskustan puheen johtaksi ?
Onko Keskustassa moraali sekä vastuu näin alhaisella tasolla ?

Vieras

#18 Uusi kaivostekniikka kontrolliin

10.04.2012 18:47


Pöyryhän ennakoi nämä Talvivaaran haastelliset vesiensuojeluun liittyvät ongelmat:

"– Oman linjansa rikastusprosesseissa muodostaa ns. biokasaliuotus,
jonka on käytössä mm. Talvivaaran kaivoksella. Biokasaliuotuksessa
tarvittavien laajojen alueiden vesienhallinta ja käsittely luo omat
haasteensa vesiensuojelun kannalta. "

Nyt olisi aika kyseenalaistaa pitäisikö nykyistä voimassaolevaa kaivoslakiakin täsmentää tällaisten bioliuotusmenetelmien jätevesienkäsittelyn osalta, koska käytettävien kemikaalien ja prosessivesien määrä on perinteiseen kaivostoimintaan verrattuna poikkeuksellisen suurta ja siksi asettaa omanlaisensa haasteet uusia bioliuotuskaivoksia perustettaessa ?

Vieras

#19

10.04.2012 20:43

Jos eivat osaa hoitaa jatteitaan/jatepaastojaan,ei tuommoselle firmale pitas antaa minkaanlaista toimilupaa!!!!

Vieras

#20

12.04.2012 21:06

Entisenä sotkamolaisena olen järkyttynyt mitä kaikkea siellä tapahtuu :(

Vieras

#21

12.04.2012 21:27

Sa...nan tunarit eivät osaa käyttää prosessejaan maassa jota väitetään korkeanteknologian maaksi. Emme sittenkään ole kovinkaan kaukana banaanivaltiosta.

Vieras

#22

13.04.2012 16:43

Sikamaista sikailua kaivosherroilta.

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

13.04.2012 16:50


Naturally

#24 Talvivaara on keino pestä rahaa...

14.04.2012 15:26

Ja rahaa siellä on kiinni ja paljon. Uraanin louhinnan alkaessa, voitte olla varmoja että nämä aineet käytetään kaikkeen muuhun kuin rauhaomaisiin tarkoituksiin. Isot rahat ja vallat kyseessä. Revolution is the only way forward. Ahneus on tämän maailman suurin voima tällä hetkellä. Love is what is the best and only good power left, let's hope it will carry us forward to run this bloodied business down,for good. Let's fight!

Vieras

#25

15.04.2012 08:22

Vesi ylläpitää elämää.