Gammelbackan monitoimitalossa ja palvelukeskuksessa olevat toiminnat säilytettävä

 Porvoon kaupungin Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 ottaa kantaa Gammelbackan alueen toimintoihin seuraavasti:

Gammelbackan koulu ja monitoimitalo Gammelbackan kouluhanke on investointiohjelmassa vuosille 2025–2027. Tarvesuunnittelu viedään loppuun kevään 2022 aikana. Hankkeessa tulee ottaa huomioon koko Gammelbackan alue ja tulevien vuosien palvelutarpeet. Selvityksessä tulee ottaa kantaa Peipon, Pääskytien ja Tulliportin koulujen peruskorjauksiin tai korvaaviin uudistiloihin, kaupungin omistamaan Monitoimitaloon, Gammelbackan palvelu-/hyvinvointikeskukseen ja Gammelbackan liikekeskukseen. Osa rakennuksista on elinikänsä päässä ja ne tulisi ensisijaisesti purkaa.

 Kaupunginhallitukselle on esitetty olemassa olevien monitoimitalon ja palvelukeskuksen purkamista jopa pikaisella aikataululla.

Monitoimitalossa ja palvelukeskuksessa toimii mm kirjasto, nuorisotoimen kehotila Kertsi, kirjaston lukusali, kokoontumispaikka Alvarinkulma, jossa on mm TATSin yhteisöllistä ruokailua viikoittain, muistiklubi, Porvoon Seudun Kuulo ry on juuri aloittamassa jatkuvaa kuuloseulatoimintaa, asukasyhdistys järjestää peli- iltoja ja asukastilaisuuksia, on seurakunnan puuroporinat, tanssikursseja, myös alueelle tärkeitä yrittäjiä. EU- ruoka-apua on voitu jakaa monitoimitalon tilojen kautta, ja asukkaat ovat voineet olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia. Mm eläkeläisten kerhot ovat tärkeitä, samoin perhepaikka Familin toiminta.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että gammelbackalaisten ja lähiseudun asukkaiden tarpeet kartoitetaan ja ao rakennusten olemassa olevien toimintojen keskeytyksetön toiminta turvataan, mikäli rakennukset joudutaan purkamaan huonon kunnon vuoksi. Uudisrakennusten mitoituksessa on huomioitava kolmannen sektorin ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan tilatarve.

Vaadimme myös, että olemassa olevien rakennusten kunto ja korjaustarpeet selvitetään ennen purkupäätösten tekoa, jotta terveitä rakennuksia tai niiden osia ei pureta ja siten aiheuteta ympäristölle kuormitusta.