Haaga-Helian 75 % läsnäolopakon poistuttava ennen sen voimaan astumista

Haaga-Helia julkaisi 8.5.2024 tiedotteen siitä, että syksystä lähtien kaikkissa lähi-, online- ja blended-toteutuksissa on 75 % läsnäolopakko. Yli 50 % poissaolot johtaisivat kurssin hylkäämiseen. 

Tämä tarkoittaisi käytännössä nykyisten hallituksen leikkausten kanssa sitä kombinaatiota, jossa opiskelijoita survotaan tiettyyn muottiin käymällä päivisin paikan päällä koulua ja päälle pakotetusti illalla töissä. 

Esimerkiksi monella vuorotyöläisellä, ulkopaikkakuntalaisella tai perheellisellä ei ole mahdollista osallistua 75 % läsnänä opetukseen.

Kaikkia töitäkään ei yksinkertaisesti pysty suorittamaan pelkästään iltaisin ja viikonloppuisin, joka vähentää suoraan täten työkokemuksen määrää, kun työpaikat ovat entistä rajallisemmat jo kilpailluilla pääkaupunkiseudun työmarkkinoilla. Tämän yhtälön mukaisesti myös opintolainan nostojen määrä ja velkaantuneisuus tulee kasvamaan.

Tuleva uudistus ei tule kohentamaan opiskelijoiden hyvinvointia - päinvastoin.

Nykyinen Haaga-Helian joustavuuden brändi tulee kärsimään suurta tappiota tämän uudistuksen myötä. Keskeytykset ja opiskeluiden pituus tulee todennäköisesti venymään tämän uudistuksen myötä.

Tämän tulevan uudistuksen sijaan toivomme tällä adressilla nykyisen mallin jatkumista TAI vähintään enenevää virtuaalitoteutusten määrää, jotta kaikilla olisi mahdollisuus suorittaa kursseja myös täysin etänä itselle sopivaan ajankohtaan.

 

----------

 

Haaga-Helia released a statement on May 8, 2024, announcing that starting from autumn, there will be a 75% attendance requirement for all face-to-face, online, and blended learning formats. Absences exceeding 50% would result in course failure.

In practice, this means that, in combination with current government cuts, students are being forced into a mold where they attend classes during the day and are compelled to work in the evenings. However, not all jobs can be performed solely in the evenings and weekends, directly reducing the amount of work experience, especially when job opportunities are increasingly limited in the competitive job market of the Helsinki metropolitan area. Consequently, the number of student loan withdrawals and indebtedness is expected to increase.

The forthcoming reform will not improve student well-being; quite the opposite.

The current flexible brand of Haaga-Helia will suffer significant losses due to this reform. Interruptions and the duration of studies will be extended as a result of this reform.

Instead of this upcoming reform, with this petition, we hope for the continuation of the current model OR an increased number of virtual implementations, so that everyone has the opportunity to complete courses entirely remotely at a time suitable for them.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Mona Geitel näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…