Haaste Kai Mykkäselle: kuukausi toimeentulotuella

Kokoomuksen Kai Mykkänen esittää Helsingin Sanomien haastattelussa 6.2.2021 sosiaalietuuksien, kuten asumistuen, toimeentulotuen ja työttömyysturvan leikkaamista keinona "elvyttää hyvinvointivaltio"

Me, tämän adressin allekirjoittaneet, vetoamme Mykkäseen, että hän kokeilee kuukauden ajan perustoimeentulotuella elämistä ja lapsiperheen elättämistä ymmärtäkseen paremmin ihmisiä, joiden elämään hänen ehdottamansa säästötoimet suoraan vaikuttaisivat.

On suotavaa, että hän samalla tutustuu henkilökohtaisesti muihin toimeentulotuen varassa eläviin tullakseen tietoiseksi siitä, millaista on elää jo nykyisellään maamme kustannus- ja kulutasoon nähden erittäin niukalla rahalla kuukauden sijasta vaikkapa vuosia, tai jopa vuosikymmeniä. Näin hänellä on myös mahdollisuus nykyistä paremmin ymmärtää niitä syitä, jotka todellisuudessa johtavat siihen, että ihminen joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Syitä on monia ja usein kyse on epäonnisten tapahtumien summasta, joskus ylisukupolvisista sosiaalisista, taloudellisista tai terveydellisistä syistä. Vain hyvin harvoin, jos koskaan, kyseessä on ihmisen oma tietoinen valinta ja elämäntavoite.

"Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo." (Laki toimeentulotuesta 1412/1997)

***

Toivomme niin ikään Mykkäsen perehtyvän pitkäaikaistyöttömyyden ja sosiaalisen marginalisaation syihin ja seurauksiin, ei vain yhteiskunnan, vaan nimenomaan yksilön tasolla. Poliittisia päätöksiä tehdessä on tärkeää muistaa, että lukujen ja tilastojen, sekä taloudellisten menoerien takana on ihan oikeita ihmisiä ja kansalaisia.  Suosittelemme Mykkäselle tutustumiskohteiksi vaikkapa kunnan tai järjestön järjestämää kuntouttavaa työtoimintaa, tai nuorten työllistämiseen tarkoitettuja erityispalveluja.

***

Jakson aikana toivomme Mykkäsen pitävän julkista päiväkirjaa (blogi, vlogi tms), jossa hän pohtii avoimesti jakson herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia.

***

Adressiin kerätään nimiä maaliskuun 2021 loppuun asti, jonka jälkeen adressi toimitetaan Kai Mykkäselle

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Nuppu Kissakorpi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…