Vetoomus Hailuodon Marjaniemen suojelemisen puolesta

Me allekirjoittaneet Hailuodon kunnan asukkaat, Hailuodon kunnassa kesiä ja lomapäiviä viettävät mökkiläiset ja muut Hailuodon luonnon ja maisemien ystävät ja ihailijat vetoamme Hailuodon kunnanvaltuustoon Marjaniemen alueen säilyttämisen ja suojelemisen puolesta.
Hailuodon Marjaniemi edustaa Hailuotolaista kulttuurimaisemaa omalla ainutkertaisella tavallaan. Marjaniemen alueen kehittäminen tulisi aloittaa ennen kaikkea säilyttämisestä. Olemme tutustuneet Hailuodon kunnan sivuilla olevaan kunnanhallituksen 18.1.2010 kokouksen kokouspöytäkirjaan, jossa on tuotu esille Oulun Seudun Setlementin kanssa tehty aiesopimus Marjaniemen alueen maapohjan ja vanhojen, arvokkaiden yliopistorakennusten myymisestä Setlementille yhteensä 225.000 euron hintaan. Pöytäkirjassa on liitteenä myös kaavaehdotusluonnos Marjaniemen uudesta kaavasta.
Marjaniemen alueen vetovoima on kiistaton. Alue on jo vuosikymmenten ajan houkutellut saarelle joka vuosi useita satoja mökkiläisiä ja tuhansia muita Hailuodon ystäviä. Marjaniemen alueen maapohjasta luopuminen (aiesopimus Setlementin kanssa) ja lisärakentaminen Marjaniemeen (kaava) ovat alueen tulevaisuuden kannalta peruuttamattomia virheitä ja johtavat korvaamattoman, Hailuotolaisen kulttuurimaiseman ja vetovoimaisen matkailukohteen merkittävään vahingoittumiseen.
Haluamme kohteliaimmin esittää Hailuodon kunnanvaltuustolle toivomuksen, että kunta toimisi aktiivisesti Marjaniemen alueen täydellisen säilyttämisen, suojelun ja kunnossapidon puolesta. Majoitustilan ja uusien palveluiden rakentaminen tulisi keskittää sellaisille alueille, joilla uuden rakentaminen ei aiheuta korvaamatonta vahinkoa Hailuotolaiselle perinnemaisemalle jollaista Marjaniemi edustaa. Me allekirjoittaneet Hailuodon asukkaat, saarella vierailevat mökkiläisen ja turistit olemme jo vuosia ihmetelleet miksi Setlementin hallintaan kuuluvaa Sumpun rannan aluetta ei kehitetä paremmin matkailua tukevaksi.
Marjaniemeen on lyhyen ajan kuluessa rakennettu suuri vierasvenesatama, kolme tuulimyllyä ja Luotokeskus. Lisärakentaminen tai olemassa olevien rakenteiden muutokset ovat alueen vetovoiman ja elinvoimaisuuden kannalta kohtalokkaita virheitä. Koska Marjaniemi on sellaisenaan osoittautunut Hailuodon tulevaisuuden kannalta korvaamattoman tärkeäksi alueeksi, vetoamme kunnanvaltuustoon alueen kaikkinaisen säilyttämisen ja suojelemisen puolesta.