Vaatimus eduskunnalle: Kosteusvauriohomeiden pakkohengittämisen on loputtava.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kansanedustajat ryhtyvät välittömiin toimenpiteisiin poistaakseen tämän suunnatonta inhimillistä kärsimystä aiheuttavan, niin yksityisten, kuin julkisten rakennusten (muun muassa koulujen, päiväkotien, vanhainkotien, virastojen ja terveyskeskusten) kosteusvauriohomeongelman.

Vaadimme, että eduskunta aloittaa valtakunnallisen tiedotuskampanjan kosteusvauriohomeiden terveysvaaroista. Kosteusvauriohomeiden vaikutus terveyteen on kiistatta näytetty toteen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa tutkimuksissa.

Vaadimme myös, että kosteusvauriohomeista sairastuneiden diagnosoinnin ja hoidon puutteet korjataan. Sairastuneiden tilan toteamisessa on otettava käyttöön muutkin kuin astman tutkimukset. Tällä hetkellä merkittävä osa kosteusvauriohomerakennuksissa sairastuneista jää ilman diagnoosia ja hoitoa sen vuoksi, että Suomessa etsitään sairastuneista pääosin ainoastaan astmaa. Muita kosteusvauriohomeiden aiheuttamia sairauksia ovat muun muassa allerginen nuha ja allerginen alveoliitti, eli yliherkkyyskeuhkokuume.

Vaadimme, että Suomessakin myönnetään, että ainoa tuloksellinen hoito kosteusvauriohomeista sairastuneille on riittävän aikainen diagnosointi ja altisteeton ympäristö. Kosteusvauriohomesairastelun varhaisen toteamisen näkökulmasta erityisen tärkeää on panostaa lääkärikoulutuksen tasoon.

Sairastuneiden toimeentulo on järjestettävä ja työpaikassaan sairastuneille on myönnettävä ammattitautilain mukaiset korvaukset.

Vaadimme lisäksi, että Vakuutusoikeuden antamat, sairastuneiden työntekijöiden korvauksia koskevat kielteiset päätökset saatetaan jonkin korkeamman oikeustahon ratkaistavaksi. Vakuutusoikeuden päätösten tulee olla julkisia.

Lisäksi lainsäädännöllä tulee estää Työterveyslaitoksella (TTL) kosteusvauriohomerakennuksissa sairastuneille työntekijöille tehtävät ja seurauksiltaan epävarmat homeuutealtistuskokeet. Nämä altistuskokeet ovat käytössä ainoastaan Suomessa ja ammattitautien korvauksiin velvollisten vakuutusyhtiöiden vaatimuksesta.
.

Kosteusvauriohomeiden pakkohengittämisen on loputtava -adressi luovutetaan kansanedustajille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan huhtikuulla 2007.
...

Tärkeää: Ilmenneiden epäselvyyksien vuoksi, allekirjoita adressi siten, että nimesi tulee näkyviin, koska ainoastaan siten voit tarkastaa sen että nimesi todella on adressissa.