Hakaniemen puolesta - toriparkkia vastaan

Suunnitelmat rakentaa maanalainen parkkihalli Hakaniemen torin alle etenevät. Toriparkkia suunniteltiin jo 90-luvulla mutta toteutukseen kaivattua yksityistä investointia ei saatu. Hakaniemen alueelle on kuitenkin rakennettu maanalaista pysäköintiä, joka on vajaakäytössä.

Toriparkkia perustellaan sillä, että sen väitetään siirtävän autot pois kaduilta. Parkkihallin kaltainen panostus yksityisautoilun edistämiseksi kuitenkin johtaa väistämättä lisääntyneeseen liikenteeseen alueella. Kasvava yksityisautoilu lisää alueen ilmansaasteita ja näin heikentää ilmanlaatua. Lisääntynyt autoilu aiheuttaa myös enemmän meluhäiriöitä. Toriparkin rakentaminen aiheuttaisi alueelle erityisjärjestelyjä liikkumiseen ja rakentamisesta syntyviä meluhaittoja vuosien ajaksi. Hakaniemen alueen viihtyvyyden ja myönteisen yleisilmeen kannalta järkevämpää on kehittää kevyen liikenteen toimivuutta. Hakaniemessä on erinoimaiset julkiset kulkuyhteydet, jota lisääntynyt yksityisautoilu hidastaisi huomattavasti.

Hakaniemen alueella on ainutlaatuinen kulttuurinen miljöö, johon kuuluvat niin torimarkkinat, kauppahalli, kuin pienyrittäjien kivijalkakaupat. Toriparkin yhteyteen suunnitellut kauppatilat ovat uhka Hakaniemen pienyrittäjille, jotka eivät pysty kilpailemaan isojen ketjujen kanssa samoista asiakkaista.

Me allekirjoittaneet vetoamme teihin, Helsingin kaupunginvaltuutetut, että Hakaniemen kehittämisessä huomioidaan alueen ainutlaatuiset piirteet ja parannetaan kevyttä- ja julkistaliikennettä. Parkkihallien rakentaminen on maksanut muille kaupungeille useita miljoonia euroja ja rakennusaika on pidentynyt suunnitellusta. Hakaniemen alueen kehittämisessä tulee huomioida asukkaiden ja käyttäjien mielipiteet. Koko alueeseen vaikuttavia päätöksiä ei voida tehdä kävelemällä asukkaiden yli. Vaadimme, että Hakaniemen aluetta kehitetään huomioiden kulttuurinen perintö, kestävä kehitys sekä pienyrittäjyys.


Lisätietoa:
nyholm@live.fi
040 775 3908


EDIT: Allekirjoitusten kerääminen on aloitettu vuonna 2011, jolloin toriparkki oli aikaisemmin esillä. Adressi ei ole ollut suljettuna tai luovutettu missään vaiheessa. Aihe tai tilanne ei myöskään ole muuttunut ja 25.2.2013 on jatkettu allekirjoitusten aktiivista keräämistä. Ennen 25.2.2013 oli adressiin tullut allekirjoituksia 643 kappaletta. - Henrik Nyholm