Hakkuut seis ja kansallispuistolaajennus Seitsemisen ja Helvetinjärven välille

IMG_20211030_1305131.jpgLuonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri on jättänyt 20.05.2020 Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen laajennusesityksen ympäristöministeriölle. Laajennusesitys sijoittuu kokonaan valtion maille ja käytännössä se yhdistäisi kansallispuistot. Hakkuut laajennusesityksen alueella on keskeytettävä, kunnes laajennusesitys on käsitelty.

Kansallispuistojen väliin jäävä alue on maakuntakaavassa ekosysteemipalveluille merkittävää aluetta. Alue on ainoa yhtä laaja valtion omistama metsämanner Etelä-Suomessa, jolle ylipäätään on mahdollista perustaa tämän mittaluokan kansallispuistokokonaisuutta.

Laajennusesitys sisältää useampia Natura-alueita ja suojelualueita, Riuttaskorven virkistysmetsäalueen ja Haukkamaan ympäristöarvometsäalueen. Lisäksi alueella on lukuisia arvokkaita luontokohteita, ojittamattomia soita, luonnontilaisia pienvesiä ja vanhoja metsiä, jotka ovat olleet mukana jo aiemmin ympäristöjärjestöjen suojeluesityksissä. 

Hakkuut laajennusesitysalueella on keskeytettävä

Laajennusesityksestä huolimatta Metsähallitus on suunnitellut laajennusalueelle, esimerkiksi Riuttaskorven virkistysmetsään ja Haukkamaan ympäristöarvometsään, hakkuita laajoille alueille. Osa hakkuista on jo toteutettukin.

“Hakkuut tulee pistää jäihin, kunnes laajennusesityksemme on käsitelty. Hakkuissa menetetään luonto- ja virkistysarvoja, vaikka kyse olisi harvennuksista”, piirin puheenjohtaja Hannu Raittinen painottaa.

Luontokadon pysäyttämiseksi on toimittava nyt, sillä lajit eivät voi odottaa. 

Laajan yhtenäisen metsäalueen rauhoittaminen metsätaloudelta turvaisi uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja pitkällä tähtäimellä. Samalla alueen ojittamattomat suot ja eri-ikäiset metsät toimivat merkittävinä hiilinieluina ja -varastoina. Kansallispuistojen laajennus parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia ja tasaa kansallispuistojen kävijäpainetta ja alueiden kulumista. Laaja yhtenäinen erämainen kansallispuistokokonaisuus palvelisi laajasti koko eteläisen Suomen aluetta ja laventaisi samalla paikallisten matkailuyrittäjien mahdollisuuksia.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoja laajennetaan suuren yhtenäisen kansallispuistoalueen muodostamiseksi ja hakkuut alueella keskeytetään välittömästi, kunnes laajennusesitys on käsitelty.

Kansallispuistojen_laajennusesitys.png


Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Suomen Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…