Hallitusohjelman sukupuolivaikutukset arvioitava

Professoreiden ja erikoistutkijoiden vaatimus hallitusohjelman toimenpiteiden sukupuolivaikutusten arvioinnista ja hallituksen sitoutumisesta sukupuolten tasa-arvon edistämiseen

Sukupuolivaikutusten alustava arviointi osoittaa: naiset maksavat laskun, kehitys kohti tasa-arvoa pysähtyy ja hallitus ei saavuta tavoitteitaanJuha Sipilän hallituksen ohjelma uhkaa pysäyttää kehityksen kohti tasa-arvoista Suomea, jossa miehet ja naiset jakavat vallan, velvollisuudet ja hyvinvoinnin tulokset. Toteutuneesta tasa-arvosta puhuva ohjelma ohittaa Suomen merkittävät tasa-arvo-ongelmat, joista on runsaasti tutkimustietoa, kuten palkkaerot, naisiin kohdistuvan väkivallan ja erittäin vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat ja hoivaan liittyvät vastuut. Ohjelma ohittaa myös sukupuolen merkityksen yhtenä yhteiskuntaa ja yksilöiden toimintaa jäsentävänä tekijänä. Oheinen hallitusohjelman alustava arviointi sukupuolinäkökulmasta paljastaa, että:

  • hallitus ei onnistu saavuttamaan työhön, hyvinvointiin ja koulutukseen liittyviä tavoitteitaan
  • naiset ja naisvaltaiset alat maksavat kohtuuttoman taloudellisen ja inhimillisen laskun sopeuttamistoimistavuosikymmenten pitkäjänteinen työ tasa-arvon hyväksi vesittyy.
  • Huolestuttavaa on etenkin se, että hoivavastuun siirtäminen yhteiskunnalta omaisille käytännössä siirtää sen naisille ja johtaa paluuseen kohti perhemallia, jossa miehen rooli elättäjänä korostuu. Tämä ei ole naisten, miesten eikä yhteiskunnan etu.

Hallituksen on valmisteilla olevassa toimintasuunnitelmassaan sitouduttava arvioimaan esitettyjen leikkausten, rakenneuudistusten ja muiden toimenpiteiden vaikutukset naisiin, miehiin ja tasa-arvoon perusteellisesti ja systemaattisesti. Arvioinnin perusteella suunniteltuja toimenpiteitä tulee muuttaa niin, etteivät ne yksittäin eivätkä kokonaisuutena vaikuta haitallisesti sukupuolten tasa-arvoon. Toimintasuunnitelmassa on sitouduttava myös laatimaan poikkihallinnollinen tasa-arvo-ohjelma, johon kirjataan hallituksen konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi. Sen avulla varmistetaan tasa-arvotyön jatkuvuus ministeriöissä ja koordinointi ministeriöiden välillä.

Vaadimme, että hallitus arvioi hallitusohjelman toimenpiteiden sukupuolivaikutukset ja varmistaa, etteivät suunnitellut toimet heikennä naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.

Linkki 85 professorin ja erikoistutkijan vaatimukseen ja pikasuvaan

 

Helsingissä 10.6.2015  

Anna Elomäki, FT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Hanna Ylöstalo, YTT, yliopistonlehtori, Turun yliopisto

Johanna Kantola, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Anu Koivunen, professori, Tukholman yliopisto