Haluamme Rantapuistovaihtoehdon Puotilarannan asemakaavoituksen lähtökohdaksi

Me allekirjoittaneet yksityishenkilöt ja yhteisöt emme hyväksy Puotilanrannan asemakaavaluonnoksen 2023 mukaista perusratkaisua jatkosuunnittelun perusteeksi, koska:

Asemakaavaluonnos on rakennusten mitoituksen ja sijoittelun sekä rakentamisesta aiheutuvien ympäristöhaittojen, kalliiden kustannusten sekä liikenneratkaisun osalta täysin sopimaton ko. paikkaan

Asemakaavaluonnoksen mukainen maankäyttö aiheutuisi mm. seuraavia vaikutuksia:

Se estäisi voimakkaasti kasvavan Vartiokylän kaupunginosan sijainniltaan sekä ilmansuunnaltaan parhaan ja kaupungin omistuksessa olevan merenrannan kehittämisen pääasiassa rantapuistoksi asukkaiden haluamalla tavalla

Se pilaisi arvokasta merimaisemaa ja Vartiokylänlahden herkkää luonnonympäristöä

Se tuhoaisi rakennusaikana sekä pitkäkestoisesti merenalaista luontoa

Se vähentäisi vetovoimaisen ja suositun Helsingin rantareitin vetovoimaa, koska reitti kulkisi avoimen merimaiseman sijaan tehokkaasti rakennetun kerrostaloalueen kautta

Se vähentäisi oleellisesti kaupunginosan vetovoimaa ja veneilyn mahdollisuuksia merellisessä Itä-Helsingissä vastoin asukkaiden halua nauttia nykyistä enemmän merestä ja ainutlaatuisesta saaristosta

Se olisi rakennuskustannuksiltaan erittäin kallis ja epävarma hanke toteuttaa etenkin tekosaaren ja liian lähelle rantaa sijoittuvan rakentamisen osalta

Me allekirjoittaneet tahot vaadimme asemakaavaluonnokseen suuria muutoksia ja samalla esitämme myös asukkailta saamamme erittäin hyvän ja yksimielisen palautteen perusteella paljon paremman vaihtoehdon jatkosuunnittelun lähtökohdaksi eli oheisen Puotilan rantapuiston idean. Siinä enintään 5- kerroksiset erilliset asuinkerrostalot noin 1000 asukkaalle sijoittuvat Meripellontien läheisyyteen. Rantaviiva säilyy nykyisellä paikallaan ja leveästä rantavyöhykkeestä halutaan kehittää korkealatuinen Puotilan rantapuisto monipuolisine palveluineen ja harrastusmahdollisuuksineen perheille, nuorisolle ja ulkoilijoille. Venesatama ja pääosin myös talvisäilytys voisivat jatkua alueella. Asuntotuotannolle löytyy Helsingistä paljon hyviä rakentamisalueita, mutta merelliseen virkistystoimintaan ei Itäkeskuksen lähialueella ole olemassa parempaa vaihtoehtoa, joten Puotilanrantaa ei tule uhrata kalliiseen tehorakentamiseen.


Rantapuistokuva20230405_165158[23702].jpg


Risto Salmia / Pro Puotilan rantapuisto    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Risto Salmia / Pro Puotilan rantapuisto näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…