Hämeenlinnan Ortelan koulun säilyttämisen puolesta

Me allekirjoittaneet vetoamme Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettuihin Ortelan koulun säilyttämiseksi!

Näyttää siltä, että virkamiesesitys Ortelan koulun lakkauttamisesta ja oppilaiden siirtämisestä Hämeenlinnan yhteiskouluun (HYK) vuonna 2025 on tehty pelkästään talouden sanelemilla reunaehdoilla. Siitä puuttuu kokonaan pedagoginen ja toiminnallinen suunnitelma. Toisin sanoen: minne ja miten Ortelan oppilaat HYK:ssa tarkalleen ottaen sijoitetaan, jos Ortela lakkautetaan?

Yhdeksi tärkeimmäksi perusteluksi palveluverkon uudistamiseen muutosesityksessä listataan alueen väestönkehitys ja toteutuneet oppilasmäärät. Esityksen taustamateriaalien perusteella Ortelan ja HYK:n yhteenlaskettu oppilasmäärä ei ole kuitenkaan lähivuosina radikaalisti laskemassa. HYK:n kasvattaminen 900 oppilaan kouluksi ei tue kummankaan koulun oppilaiden hyvinvointia. HYK on nyt jo ahdas, eikä valmistuva uudisosa vastaa Ortelan oppilasmäärän tarpeita, se rakennetaan lähtökohtaisesti yläkoululaisten (7-9-luokat) tarpeisiin.

Tavallisen kokoiset koulut, kuten Ortelan koulu, ovat toimineet usean vuoden ajan turvallisina oppimisympäristöinä, jonne on jouduttu jättikouluista siirtymään, koska normaalin kokoisessa koulussa pystytään parhaiten vastaamaan alakouluikäisten lasten sekä kehityksellisiin että mahdollisiin oppimisen tuen tarpeisiin. Ensimmäiselle luokalle Ortelaan hakee usein enemmän lapsia, kuin mitä sinne pystytään ottamaan. Ortela on alueen keskeinen vetovoimatekijä, ja alueelle muutetaan nimenomaan turvallisen alakoulun takia.

Myös Ortelan koulun luonnonläheinen ympäristö puustoineen ja marjapensaineen on hyvinvointitekijä, jota ei kannata tänä aikana vähätellä. Sillä voi olla sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä myönteisiä kansanterveydellisiä ja sitä kautta taloudellisiakin vaikutuksia.

Palveluverkkoesityksessä mainitut miljoonat Ortelan kunnostamiseen vaikuttaa meistä ylimitoitetulta. Ortelan koulussa on terve sisäilma. Esityksessä oleva peruskorjauksen tarve on teoreettinen arvio. Kaupungin kotisivujen mukaan kiinteistöselvityksen kuntoluokka perustuu huoltokirjajärjestelmän käyttöönottoa varten laadittuihin PTS-tietoihin. Kyseiset PTS-tiedot on saatu arvioimalla rakennusten ja järjestelmien teoreettisia teknisiä käyttöikiä, eikä niiden laatimisessa ole tehty tarkempia kohdekäyntejä tai tutkimuksia. Lisää tietoa on luvattu tältä osin palveluverkkoselvityksen taustamateriaaleihin. Mielestämme kuitenkin ensisijaisesti riittää, että välttämättömät työt tehdään, esimerkiksi kattoon tullut reikä paikataan.

Lisäksi esityksestä puuttuu kokonaan suunnitelma, mitä Ortelan koulun rakennuksille tapahtuu sen jälkeen, jos koulu lakkautetaan. On otettava huomioon, että koulu on suojeltava rakennus ja tontti on varattu opetuskäyttöön. Entä mitä tapahtuu Ortelan koulun yhteydessä olevalle liikunta- ja luistelukentälle, joka on alueen asukkaille tärkeä lähiliikuntapaikka?

Pyydämme, että otatte huomioon paikallisyhteisömme äänen ja lasten tarpeet päätöksentekoprosessissa. Pyydämme teitä säilyttämään Ortelan koulun.

Kiitos tuestanne.

Merja Kaakinen, Ortelan koulun vanhempaintoimikunta, pj. ja Hämeenlinnan yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen

Tiia Jääskeläinen, Hämeenlinnan yhteiskoulun vanhempainyhdistys, pj.  


Merja Kaakinen, Ortelan koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään