Harjun Koulu säilytettävä

Vastustamme Lahden keskustassa sijaitsevan Harjun koulun lakkauttamista. Tue meitä allekirjoittamalla alla oleva vetoomus, joka on lähetetty Lahden kaupungin sivistyslautakunnalle.

Lahden kaupungin sivustyslautakunnalle osoitettu kannanotto 2.9.2014:

HARJUN KOULUN LAKKAUTTAMINEN PERUSTEETONTA

Kesäkuussa antamastamme lausunnosta huolimatta, olette 3.9. päättämässä Harjun koulun kiinteistöstä luopumisesta osana esitystä lasten ja nuorten lähipalveluiden muutostarpeista ja vaikutuksista toimitilakannassa 2014 ja sen huomioimisesta taloussuunnittelukaudella 2015 - 2017. Tehtyjen selvitysten ja laskelmien perusteella tätä peruuttamatonta ja pitkävaikutteista päätöstä koulukiinteistöstä luopumisesta, eli Harjun koulun lakkauttamisesta, ei voida tehdä.

Pyydämme sivistyslautakuntaa ennen päätöksentekoa selvittämään:

1. Mikä on todellinen säästö ehdotettujen toimenpiteiden jälkeen?

Epäilemme, syntyykö Harjun koulun yhdistämisestä Lotila-Tiirismaalle todellisia säästöjä. Koulun lakkauttaminen ja oppilaiden siirtäminen tuovat aina mukanaan myös kuluja, joita esityksessä ei ole mitenkään huomioitu. Tavoitellut henkilötyövuosivähennykset eivät selviä esityksestä. Harjun koulukiinteistöstä luopuminen ei tule miltään osin perustua viereisellä tontilla sijaitsevan Janhusen talon ratkaisemattomaan kaavoitusongelmaan.

2. Missä jatkavat pitkän venäjän lukijat ja lakisääteinen maahanmuuttajien valmistava opetus?

Esityksessä ei kerrota, mihin muihin kouluihin venäjää A1-kielenä opiskelevat sekä maahanmuuttajien valmistava opetus siirretään, vaikka siirtoa muualle kuin Lotila-Tiirismaalle pidetään edellytyksenä sille, että Harjun koulukiinteistöstä voitaisiin luopua. Venäjää opiskelevat tulevat ympäri kaupunkia, joten opetusta ei ole mahdollista siirtää pois keskustasta, jos halutaan pitää venäjänryhmä myös jatkossa.

3. Mahtuvatko kaikki oppilaat Lotila-Tiirismaan kouluihin?

Esitettävä, hallinnollisesti yhdistetty Lotila-Tiirismaan koulu pitäisi sisällään nykyisten perusopetuksen oppilaiden lisäksi Harjun koulun oppilaat sekä Kariston koulun 7.-9. luokat. Miten nykyiset tilat riittävät? Lotilan oppilasmäärän kasvu aiheuttaisi kotiluokista luopumisen, jolloin oppilaille tarvitaan lukittavia säilytyskaappeja. Onko nämä kustannukset otettu huomioon?

4. Mihin Harjun koulun 1.-2. luokkalaiset menevät?

Siirretäänkö myös Harjun 1.-2. luokkalaiset Anttilanmäelle, sillä Lotilassa ei näitä luokkia ole. Keskustan alueella asuvien koulureitit muuttuisivat näin erittäin pitkiksi ja vaarallisiksi. Osan koulumatka pitenisi niin paljon, että se oikeuttaa koulumatkaetuuteen. Paljonko lisäkustannuksia tästä tulisi?

5. Miten muutoksessa on otettu huomioon sen pedagogiset vaikutukset?

Suuret ryhmäkoot lisäävät todistettavasti opettajien opetushaasteita. Kouluavustajien vähennysten ja ryhmäkokojen suurenemisen myötä seuraukset näkyvät varmasti tulevina vuosina sosiaalipuolella. Kuinka huomioitaisiin erityisen tuen tarvetta vaativat oppilaat?

Tulevaisuuden Lahden ja lasten parasta ajatellen,

Harjun koulun vanhempaintoimikunnan puolesta

Marika Sipilä

 

Ao. linkistä pääset katsomaan Harjun Koulun vanhempaintoimikunnan haastattelun aiheesta.

 https://www.youtube.com/watch?v=MJcx85f_88E&feature=youtu.be