... Estäkää Henkinen Väkivalta Työpaikoilla, Työpaikkakiusaaminen ...

Työpaikoilla EI voida hyvin.
Ei kulu yhtäkään päivää, jolloin joku työntekijä ei kärsisi henkisestä väkivallasta työpaikallaan.


Vakituisten työntekijöiden lisäksi, esim. vuokratyövoima on auttamatta eriarvoisessa asemassa, kiusaamisen uhrit ovat työpaikoillaan kokonaan vailla ihmisarvoa.

Henkinen Väkivalta Työpaikoilla on vakava ongelma, sen uhriksi joutuneet vaikenevat asiasta, häpeästä, pelosta.
Näin ei saa olla.


Nykyään työntekijät laitetaan kilpailemaan siitä, kuka saa jäädä ja kenen vuoro on seuraavaksi joutua irtisanotuksi.
Työpaikoilla, kohdellaan ihmisiä väärin ahneuden, kateuden ja erilaisuuden vuoksi, ne jotka ovat herkkiä, ahkeria, auttavaisia, ystävällisiä, tunnollisia ja joiden omatunto on vielä kohdallaan, yms... saavat maksaa kalliin hinnan, terveytensä.

Faktaa:

European Foundation eli Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiö toteutti vuonna 2010 uusimman työolotutkimuksen, jossa todettiin, että kaikkineen keskimäärin EU-27 maissa 4.1% työssä käyvistä oli kokenut työpaikkakiusaamista viimeksi kuluneen vuoden aikana. Useimmin kiusaamista oli koettu Ranskassa, Belgiassa, Hollannissa ja Itävallassa. Suomessa kiusaamista oli kokenut 6,2 %, mikä vastaa hyvin Työterveyslaitoksen vuoden 2009 Työ ja terveys Suomessa tutkimuksen tulosta. EU-15 maissa, mikä ehkä on vielä parempi vertailukohta kuin EU-27 kiusaamista oli kokenut 4.7 % tutkituista.

Henkisen väkivallan kustannukset Suomessa ovat noin 500.000 euroa päivässä.
EU tasolla on laskettu menetettävän 20 miljardia euroa vuosittain henkisen väkivallan kustannuksina.(2002)

Luovutan adressiin saadut nimet aikanaan Sosiaali- ja Terveysministeriölle, vetoomuksena turvallisempien ja inhimillisempien työolojen puolesta.

Tätä adressia saa mainostaa vapaasti, kaikki nimet ovat tarpeen tämän vakavan asian esilletuomiseksi. :)

Mietelause:

"Maailma on vaarallinen paikka, ei niiden vuoksi jotka tekevät pahaa, vaan niiden vuoksi, jotka katsovat vierestä, eivätkä tee mitään." -Albert Einstein


Linkkejä aiheeseen:

www.tyopaikkakiusatut.net
Työpaikkakiusaaminen Facebook ryhmä

In English:

There is no well being in Finnish workplaces.
There is not a workday gone without mental distress at work.
Besides the regular employees, temporary employees are in degreed position and sometimes even without human rights.
Things can't continue like this, that's why I have started this appeal, to stop mobbing/bullying at work!

Heikki Dillström