Heteroseksuaalisuuden lähtökohtainen kyseenalaistaminen nuorille lopetettava

Adressin tavoitteena on kieltää Setan seksuaalipoliittiseen ideologiaan perustuva opetus kouluissa ja koko yhteiskunnassamme.  Setan opetus tähtää seksuaali- ja sukupuolienemmistöjen eli heteroseksuaalisten nuorten identiteetin kyseenalaistamiseen siten että epäilyja mieleen kylvämisellä nuori saadaan houkuteltua kuvittelemaan olevansa homo taI lesbo.
Tästä valheellisesta ja haitalllisesta propagandasta kertoo esim. Vaasassa ilmestyvä Eos- lehti Niitä jaettiin v. 2018 alakouluissa ruotsinkielisille. Otsikko kuuluu "Luulen, että olen homoseksuaali" ja lehdessä kerrotaan, että on ihan ok. että 12-vuotias poika tykkää pojista. Lehdessä laitetaan 12v poika pohtimaan itseään: "voisinko minäkin tykätä pojista, miltähän tuntuis tykätä pojista sillä tavalla". Tuollainen homoepäilyjen mieleenkylväminen voi olla joillekin pojille haitallista, jopa vaarallista.

Tämä vain osoituksena siitä että kyse Seta-lähtöisessä todistelussa ei ole - kuten väitetään - pelkän tiedon antamisesta, vaan usein myös puhtaasta ideologisesta propagandasta ja asenteellisuudesta.

Sateenkaari-ideologialla pyritään lähtökohtaisesti heteroseksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen. Se pohjautuu vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuus ei ole synnynnäinen ominaisuus. Kuitenkaan kukaan ei synny homoksi, eli siitä ei ole mitään kiistatonta tieteellistä näyttöä.

Tästä osoituksena suurin koskaan tehty eli noin puolella miljoonalla ihmisellä tehty tutkimus, Science 2019, joka kertoo että mitään homogeeniä ei ole olemassa, vaan homouden synnyn taustalla on ympäristöstä johtuvia tekijöitä. Kärjistäen voisi sanoa että myös Pride-marssit voivat lisäävät osaltaan homoutta. Samoin myös se,  jos kirkko alkaa vihkimään homoja.

Lääkärilehti 3.9.-19 toteaa ko. tutkimukseen nojaten että perimä ei määrää ketään homoseksuaaliksi, vaan kyse on ympäristön, kuten kulttuurin ja elämänkokemusten vaikutuksesta.

https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/uutiset/perima-ei-maaraa-homoseksuaalisuutta/?public=22b4712fd776bfed5666942cc4612840

Nykyään puhutaan myös ns. epigeneettisistä vaikutuksista, eli esivanhempien taipumuksista jotka tulevat kolmenkin sukupolven takaa. Joskus nekin saattavat altistaa homoudelle. Alttius tai taipumus ei kuitenkaan määrää ihmistä, yhtä vähän kuin esivanhempien alkoholisimi määräisi ketään alkoholistiksi. Se miten ihminen itse suhtautuu asioihin, eli millaisen elämäntavan hän valitsee, se vaikuttaa myös aivojen rakenteisiin. Ihminen ei ole biologiansa orja,  etenkään aivojen osalta, vaan ne voivat myös muuttua omien valintojemme seurauksena. Tätä on korostanut mm. aivotutkija Caroline Leaf. Ihminen on ennenmuuta henkinen olento ja vasta toissijaisesti biologinen.

Sateenkaari-ideologian jatkuva yhteiskunnallinen tuputus ja painostus on johtanut siihen että toisinajattelijoita ei enää kuunnella. Juuri nämä ko. liberaalit tahot ovat kieltämässä ihmisoikeuksiin kuuluvan sananvapauden konservatiiveilta, vaikka heitä edelleenkin edustaa noin puolet kansasta.

Perustelut
Tieteellisen tutkimustiedon perusteella  ihmisen biologista sukupuolta ei voida muuttaa. Lisäksi on tutkimusnäyttöä siitä, että  heteroseksuaalisuuden epäilyyn kehoittaminen voi aiheuttaa pitkäaikaista haittaa sekä kuormitusta kohteena olevan nuoren mielenterveydelle. Tästä kertoo nykytilanne maassamme, jolloin sukupuoliahdistus ja sukupuolen vaihtohalut ovat lisääntyneet räjähdyksenomaisesti. Lääkäritkin ovat ihmeissään asiasta, mutta eivät uskalla puuttua aikamme Seta-propagandaan, vaikka varmasti arvaavat että siitä on kyse. Sateenkaari-ideologiaan nojaava ja identiteettinsä kanssa painiskeleva nuori jää Setan liberaalien ja yksipuolisten uskomusten armoille, ilman asianmukaista tietoa ja tukea, eivätkä he voi välttyä Setan propagandan vaaroilta kouluissakaan. Konservatiivisia arvoja edustavien järjestöt saavat jatkuvasti yhteydenottoja nuorilta, joille tyrkytetään Setan uskomuksia ja joita on painostettu heteroseksuaalisuuden lähtökohtaiseen kyseenalaistamiseen.

Laspsilla ja nuorilla on luonnostaan heteroseksuaalinen identiteetti, mutta heidän opettajansa kouluissa tai huoltajansa voivat epäilyjen kylvämisellä aiheuttaa lasten kehitykselle ja mielenterveydelle vakavia haittoja. Tästä kertoo juuri nykytilanteemme, jolloin nuoret potevat ennennäkemättömässä määrin sukupuoliahdistusta, joka johtuu nimenomaan aikamme liberaalista ja vääristyneestä seksuaali- ja sukupuolikäsityksestä. Tätä me allekirjoittajat emme hyväksy, vaan haluamme muutosta, jossa konservatiiviset näkemykset ja arvot on otettava uudelleen esiin,  koska liberaalit arvot  ovat saaneet maassamme  aikaan vain  sukupuolimoraalista  kaaosta. 

Liberaalin hallituksemme kaatuminen olisi lahja maallemme, sillä sen kautta maamme johtoon voidaan saada tolkun ihmisiä,  jotka eivät tanssi arvoliberaalien pillin mukaan.     

Pekka Mäkinen

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Pekka Mäkinen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…