Hoitajapulalle loppu

Tämä adressi on tehty hoitajapulan lopettamiseksi. Ehdotamme että kaikien lähi- ja sairaanhoitajien peruspalkkaa korotetaan 25%. Tällöin korvaus työstä ja sen vaativuudesta olisi kohtuullisempi ja hoitohenkilöstöä arvostava. 

Haluamme että Sosiaali- ja terveysministeriö ottaa asiaan kantaa hoitajien palkankorotuksiin valtionosuus- ja työkyvyn edistämisen näkökulmista, sillä ministeriön tehtäviin kuuluu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuuskysymykset sekä työkyvyn edistäminen.

Kun hoitohenkilöstön ahdinkoa tarkastellaan, voimme todeta hoitajapulan kierteen johtuvan liian pienestä rahallisesta korvauksesta, työoloista, työn kuormittavuudesta ja määrästä sekä työntekijöiden jaksamisen huomioonottamattomuudesta.

Perusteluja:

Esimerkkinä tilanteesta voimme todeta tapauksen, jossa hoitajat uupuvat ja lopulta irtisanoutuvat pienen palkan, jatkuvan kiireen ja hoitajien kuulemattomuuden takia. He eivät enää hakeudu hoitoalalle töihin, koska joka paikassa on sama tilanne.

Kun hoitajia irtisanoutuu, paikkoja ei saada täytettyä edellä mainituista syistä. Tällöin hoitajien työmäärä lisääntyy ja monet tekevät ylitöitä sekä pitkää päivää oman jaksamisensa kustannuksella, jotta asiakkaat saisivat hoitoa.

Asiakkaat kärsivät siitä ettei hoitajilla ole heille aikaa. Hoitohenkilöstön resurssit eivät riitä hoitamaan kaikkia, jolloin omaiset joutuvat ottamaan vastuuta lähimmäisensä hoidosta, jolloin myös he kuormittuvat.

Palkankorotus edistää työllistymistä, vähentää pitkiä sairaslomia, tukee työntekijöiden jaksamista eikä hoitajia tarvitse kalastella ulkomailta. Myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin on hakeutunut vuosi vuodelta vähemmän opiskelijoita. Palkankorotus lisäisi myös alalle hakijoiden määrää, kun työolot olisivat paremmat.

Hoitohenkilöstö vastaa mm. asiakkaiden hoidosta, turvallisuudesta, arjen perustoiminnoista ja jopa heidän hengistään. Ilman heitä, kukaan ei saa hoitoa. Ilman heitä kukaan ei välttämättä ole huolehtimassa mm. asiakkaan ravitsemuksesta, hygieniasta, lääkehoidosta tai kuntoutuksesta.

Mielestämme asia on otettava vakavasti: Jotta meillä on jatkossakin suomalaisia ammattilaisia huolehtimassa kansalaisten terveydestä, suodaan heille asiaankuuluva palkankorotus. Mikäli jatkamme näin, hoitohenkilöstöä ei tulevaisuudessa ole. Asialle tekemättömyys ei ole hyväksyttävä syy antaa hoitajien uupua. Siksi hoitohenkilöstön palkankorotus on välttämätön.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Elisa Tenhunen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.







Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…