Houhajärven Pääskysaaren uimaranta takaisin kuntalaisten vapaaseen käyttöön!!

Vaadimme oikaisua Sastamalan kaupungin viranhaltijapäätöksenä 12.6.2020 tehtyyn vuokrasopimukseen Houhajärven Pirttisaaresta. Kaupunki on luvannut vuokrata Pääskysaaresta maa-alueen yrityskäyttöön 500 euron kausihintaan (kesä-alkusyksy) In Princip ob Sta Oy:lle.

Sastamalan kaupunki on kaavoittanut alueen retkeily- ja ulkoilualueeksi ja yksityisessä käytössä se ei enää palvelisi tasapuolisesti kaupungin asukkaita. Paikalliset ihmiset pitävät aluetta tärkeänä luonto- ja retkeilykohteena. Lisäksi ko. alueella on ainoa kohtalaisen hyvä uimaranta Pääskysaaressa ja samalla koko Houhajärven Vammalan puoleisessa päässä. 

Vetoamme erityisesti Houhajärven ympäristön erityisvaatimuksiin (esim. vesistön turha kuormitus, pohjavesialue, eläinkanta, jätehuolto, vedenotto, levätilanne) ja niistä vastaamiseen.

Lisäksi vetoamme yhdenvertaisuuslakiin; jos aluetta vuokrataan, niin alueen tulisi olla julkisesti vuokralla tai kaikilla mahdollisuus tehdä tarjous alueen vuokrasta.

Vaikka Sastamalan kaupunki ei enää ylläpidäkään Pääskysaaren uimarantaa, niin se ei automaattisesti tarkoita, että alue olisi turha tai unohdettu.
Ehdotamme, että aluetta kunnostettaisiin ja ylläpidettäisiin kaupungin, sekä asukkaiden (yhdistyksen ja vapaaehtoisten) voimin. Paikallisissa yhdistyksissä on herännyt voimakas kiinnostus kehittää ulkoilualuetta ja uimarantaa.

Emme ole siis vastustamassa yritystoimintaa, vaan peräänkuulutamme ennen kaikkea Houhajärven alueen hyvinvointia, päätöksen tuomia riskejä, sekä asukkaiden yhdenvertaisuutta tämän kaltaisissa tilanteissa.

Allekirjoitathan sinäkin nimesi adressiin ja osoitat näin tukevasi oikaisuvaatimusta asiassa! Allekirjoita nimesi heti, jotta saamme sen toimitettua kaupungin päättäjien kokoukseen.

Lämmin kiitos tuestasi!!


Anneli Mäki-Laurila    Ota yhteyttä adressin tekijään