Vetoomus kaikkien tällä hetkellä laittomien huumeiden ja lääkkeiden laillistamiseksi

Vetoomus kaikkien tällä hetkellä laittomien huumeiden ja lääkkeiden laillistamiseksi Suomessa: 

Kokonaisvaltainen lähestymistapa huumausaineuudistukseen: Kiellon lopettaminen, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunta

 

 

Tavoite: Adressin tavoitteena on laillistaa kaikkien nykyisin laittomien huumeiden ja lääkkeiden hallussapito, käyttö ja säännelty jakelu. Tällä pyritään puuttumaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kansanterveyteen ja yksilönvapauteen liittyviin ongelmiin, jotka liittyvät nykyiseen huumausainekieltoon.

 

Käsiteltävät ongelmat:

  1. Järjestäytynyt rikollisuus: Laiton huumekauppa on merkittävä tulonlähde rikollisverkostoille, mikä helpottaa järjestäytyneen rikollisuuden kasvua Suomessa. Hallitsemalla markkinoita nämä yhteisöt hyötyvät merkittävästi huumausainekiellosta, ja niiden toiminta edistää väkivaltaa, korruptiota ja yhteisöjen epävakautta.

  2. Kansanterveys: Huumeiden käytön kriminalisointi estää riippuvuudesta kärsiviä henkilöitä hakemasta tarvittavaa apua oikeudellisten seuraamusten pelossa. Tämä muodostaa esteen terveyspalveluille ja lisää yliannostuksen, tartuntatautien leviämisen ja muiden terveyskomplikaatioiden riskiä.

  3. Kieltolain tehottomuus: Kieltolaki ei ole onnistunut hillitsemään huumeiden käyttöä, vaan se on sen sijaan luonut tuottoisat mustat markkinat. Näistä mustista markkinoista hyötyvät ensisijaisesti huumekauppiaat ja rikollisjärjestöt, jotka huolehtivat näiden aineiden kysynnästä.

 

Ehdotettu ratkaisu:

Tässä aloitteessa ehdotetaan näiden ongelmien huomioon ottamiseksi säänneltyjä puitteita kaikkien nykyisin laittomien huumeiden ja lääkkeiden laillistamiseksi Suomessa:

  1. Sääntely: Toteutetaan valvotut ja säännellyt huumausainemarkkinat, joilla varmistetaan, että kaikkiin aineisiin sovelletaan laatustandardeja ja että niitä jaetaan valvotuissa puitteissa, jotka minimoivat käyttäjille ja yhteisölle aiheutuvat riskit. Malli tulee olemaan samanlainen kuin nykyinen alkoholin ja tupakan sääntely, mukaan lukien ikärajoitukset, tuotetiedot ja turvallisuusvaroitukset.

  2. Koulutus ja haittojen vähentäminen: Tarjotaan kattavaa huumausainekasvatusta ja haittojen vähentämispalveluja, joilla pyritään tiedottamaan yksilöille huumeiden käyttöön liittyvistä riskeistä ja minimoimaan käyttäjien riskit.

  3. Terveydenhuollon integrointi: Integroidaan riippuvuushoito- ja mielenterveyspalvelut entistä paremmin kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään ja varmistetaan, että käyttäjät voivat saada tukea ilman pelkoa rikosoikeudellisista seuraamuksista.

  4. Taloudellisten resurssien uudelleenjako: Kohdistetaan uudelleen huumausainekiellon täytäntöönpanoon nykyisin käytetyt resurssit kansanterveysaloitteiden, koulutuksen, kuntoutuksen ja vakavampiin rikoksiin kohdistuvien lainvalvontatoimien tukemiseen. Myös huumausaineiden säännellystä myynnistä saadut verotulot edistävät näiden aloitteiden rahoittamista.

  5. Tutkimus ja seuranta: Perustetaan jatkuva tutkimuslaitos, joka seuraa näiden muutosten vaikutuksia yhteiskuntaan ja mukauttaa politiikkaa tarpeen mukaan, jotta voidaan varmistaa, että turvallisuus-, terveys- ja turvatavoitteet saavutetaan.

  6. Rangaistavuuden poistaminen: Poistetaan kaikkien huumausaineiden hallussapidosta ja käytöstä määrättävät rikosoikeudelliset rangaistukset, jolloin huumausaineiden käyttö muuttuu rikosoikeudellisesta kysymyksestä kansanterveydelliseksi kysymykseksi.

  7. Yleinen turvallisuus: Torjutaan ja hajotetaan järjestäytyneet rikollisverkostot, jotka tällä hetkellä kukoistavat kieltolain nojalla, poistamalla niiden pääasiallinen tulonlähde ja tehostamalla lainvalvonnan keskittymistä vakavaan rikolliseen toimintaan ilman huumausainelakien noudattamisen valvonnasta aiheutuvaa taakkaa.

 

 

Ottamalla käyttöön tämän uuden lähestymistavan Suomi on huumausainepolitiikan uudistuksen eturintamassa ja edistää terveempää, turvallisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa kaikille kansalaisilleen. 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Petteri Kivelä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…