Hyvinkään kuntapäättäjille: Antakaa lasten pitää opettajansa!

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on päättänyt säästää peruskoulun opettajien viroista, ja palkata opettajia vain määräaikaisiin pätkätyösuhteisiin lukukausien ajaksi. Tämä koskettaa tällä hetkellä 68 opettajaa ja heidän oppilaitaan, ja kustannusvaikutukseksi on arvioitu vuositasolla noin 400 000 euroa (AP 23.9.2021). Tämä olisi 8.60 euroa per hyvinkääläinen vuodessa. Hyvinkään kaupungin vuosittaiset toimintamenot ovat n. 300 000 000 euroa (Talousarvio 2021), johon suhteutettuna säästö on 0.13 %.

 

Tästä säästöstä seuraa se, että pätevätkin opettajat joutuvat jatkuvasti hakemaan uutta työtä. Opettajien kokema epävarmuus varmasti heijastuu työssä jaksamiseen ja opetuksen laatuun. Päteviä opettajia lähtee Hyvinkäältä muihin kuntiin, joissa on reilummat työehdot. Tämä on ristiriidassa kaupungin oman strategian ylimmäksi nostetun kohdan ”Houkutteleva Hyvinkää” kanssa.

 

Tehty päätös asettaa lapsemme eriarvoiseen asemaan: toiset saavat pitää tutun opettajansa, toisilla opettaja vaihtuu joka lukuvuosi. Ylimääräinen, tarpeeton vaihtuvuus saa osan oppilaista oireilemaan. Luottamus, kunnioitus ja toimivat käytännöt on joka vuosi rakennettava uudestaan. Opettajan mahdollisuus havaita ja puuttua oppilaan ongelmiin vähenee. Lapset menettävät joka vuosi yhden tärkeän aikuisensa, johon ovat oppineet luottamaan. Lapsemme ovat kyselleet sydäntä särkevästi, saavatko pitää nykyisen uuden opettajansa myös seuraavana vuonna.

 

Me vanhemmat ja kuntalaiset, teidän äänestäjänne, haluamme lastemme saavan pitää pätevät opettajansa. Me emme halua pätevien opettajien hakeutuvan muihin töihin. Me emme halua lastemme opetuksen kärsivän. Me emme halua lastemme menettävän sellaista tärkeää aikuista, johon ovat oppineet luottamaan. Me emme halua lastemme oireilevan lukukausien alussa. Emme myöskään halua kunnallisverojemme tuhlautuvan myöhempiin tukitoimiin, joita tämän hetken ns. säästöistä seuraa.

 

Asettakaa sivistystoimen ja perusopetuksen budjetti sellaiselle tasolle, että perusasioista voidaan pitää huolta. Ohjeistakaa koulut vakinaistamaan pätevät opettajat, jotka haluamme pitää Hyvinkään palveluksessa. Satunnaiset hankerahat ovat huono laastari. Mahdollistakaa pitkäjänteinen suunnittelu kouluissa.

 

https://www.aamuposti.fi/paikalliset/4304791

 

https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kaupunki-ja-hallinto/hallinto-ja-organisaatio/ohjeet-julkaisut/talouden-julkaisut/ta2021_kv-16.11.2020.pdf

 


Tiina Laine, äiti    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tiina Laine, äiti voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…