PELASTETAAN IIN ASEMAKYLÄ

PELASTETAAN IIN ASEMAKYLÄ jota uhkaa uusi ohitustie.

Iin kunta on laatimassa Iin Aseman uutta osayleiskaavaa, joka sisältää uusia moottoritievaihtoehtoja.

Vaihtoehdot B-rautatien länsipuoli ja C-rautatien itäpuoli runnoisi radanvarsinelostienä tämän kaiken alleen:

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Bruno Granholmin suunnitteleman aseman
kaksi 1900-luvun alun kauppataloa pihapiireineen. Molemman vaalittuja ja asuttuja. Toinen on entinen Petsamon kauppa ja nykyisin kuvataiteilijan asunto-ateljè. Pohjoissuomaisten taiteilijoita tukevan Valto Pernun säätiön talon Nuorten hyväksi testamentatun ja säätiöidyn Erkki ja Martta Pernun säätiön talon ja tilan. Joukon vaalittuja vanhoja taloja ja pihapiirejä. Kaikki tämä vain puolen kilometrin säteellä toisistaan arvokkaana ja tiiviinä jokivarsikylänä.

Asemakylän vieressä on Iin rautatieasema-alue ympäristöineen, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi ja on mukana vuonna 1993 luettelossa, josta on voimassa oleva valtioneuvoston päätös. Lisäksi alue on luokiteltu Pohjois-Pohjanmaan arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.

Kulttuuriympäristön lisäksi Iin Aseman alueella on esihistoriallinen pöytäkivi ja alueella on 11 muuta lailla Muinaismuistolailla suojeltua muinaismuistokohdetta.

ALLEKIRJOITA SINÄKIN TÄMÄ NETTIADRESSI

jotta ohitustie linjattaisiin:
0-nollavaihtosta eli nykyisestä 4-tiestä.

Tielaitos joutuu tällöin tekemään myös o-vaihtoehdosta todellisen kustannusarvion, mikä on varmaan kaikkein halvin ja paras ratkaisu Iin tulevalle kehitykselle.

Tielinjausvaihtoehdot löytyvät Iin kunnan etusivulta osoitteesta www.ii.fi.

Aiheesta on kirjoitettu paikallislehdissä www.rantapohja.fi ja www.mediataloaslak.fi


Radanvarren asukkaat (Helena Kurttila, Erkki Pernu , Riikka Räihä, Paavo Turtinen ja Sanna Kluukeri)    Ota yhteyttä adressin tekijään