Isänmaan puolustus ja kyvykäs armeijamme

Suomi on ansainnut vahvan armeijan. Olemme jääneet yksin historiassa, siten me tiedämme kuinka arvokas vara on oma itsenäiseen puolustukseen kykenevä armeija. Moderni armeija vaatii rahaa, ja tämän rahan antaa kansa, jota kunniakas armeijamme puolustaa.

Suomen yleinen asevelvollisuuslaki takaa pohjan kaikelle puolustamiselle. Armeija tarvitsee lisäksi alueelliset reserviyhtymät ja kansainvälisiin tehtäviin kriisinhallintajoukot. Lisäksi tarvitsemme erikoisyksikköjä vaativiin tehtäviin.

Kaikki nämä operaatiot vaativat rahaa. Vetoankin Suomen kansaan ja pyydän ihmisiä osallistumaan tähän adressiin ilmaisemalla selkeän kannanoton armeijamme rahantarpeiseen. Pyydän nimiä ihmisiltä, jotka ykiselitteisesti haluavat armeijamme pysyvän vahvana turvana Isänmaallemme.

Valitsemamme Eduskunta riisuisi armeijamme toimintaedellytyksiä, mutta me voimme yhtenäisenä kansakuntana estää tämän ilmaisemalla tukemme Suomen puolustusvoimille ja tämän rahantarpeelle.

Vapaan Isänmaamme kunniaksi ja toimintakykyisen sekä modernin armeijan ylläpitämiseksi kaikki mukaan huolehtimaan kansakuntamme puolustuskyky!

Ilkka Luoma
Espoo