Imetyksen vertaistukipalvelut päättymässä vuodenvaihteessa?

Imetyksen tuki ry:n toiminta on vaarassa. RAY on yhdistyksen tärkein ja Imetystukipuhelimen ainoa rahoittaja. RAY on muuttanut avustuslinjauksiaan voimakkaasti, ja RAY:lla ensi vuodelle on 7 miljoonaa euroa vähemmän jaettavaa kuin kuluvalle vuodelle. Yhdistyksen kolmevuotinen avustus päättyy vuodenvaihteessa ja yhdistykselle on kerrottu, että uusia avustuksia ei myönnetä.

Seitsemän promillen kymmenesosaa?

Yhteensä RAY:n tuottoa käytettiin yhteiskunnallisiin tarkoituksiin 407,5 miljoonaa euroa. Yksi prosentti RAY:n avustuksesta on 4 miljoonaa euroa.

Imetyksen tuki ry:n osuus RAY:n avustuksista oli kuluvana vuonna 0.022085 %. Sen nykyinen avustus olisi ensi vuonna peräti 0.022471 % RAY:n jakamasta arvioidusta lopullisesta avustussummasta. Imetyksen vertaistukitoiminta on saanut RAY:lta 90 000 euroa. Yhdistyksen toive on 300 000. Tämä suuri summa olisi RAY:n ensi vuoden avustusbudjetista 0,0736 prosenttia.

Vertaistukea 6000 suoraa kontaktia vuodessa

Imetyksen tuki ry kouluttaa äitejä antamaan vertaistukea toisille äideillä ja auttamaan imetykseen liittyvissä asioissa. Imetyksen tuki ry:llä on yli 50 paikkakunnalla imetystukiryhmiä, jotka kokoontuvat kuukausittain vapaaehtoisten imetystukiäitien vetäminä.

Toinen näkyvä tukimuoto on valtakunnallinen Imetystukipuhelin (041-5285 582), joka auttaa akuuteissa imetysongelmissa. http://imetys.fi/imetystukipuhelin/

Puhelimeen vastaavat koulutetut imetystukiäidit. Imetystukipuhelimeen voi soittaa kaikkialta Suomesta tavallisen matkapuhelun hinnalla. Yhdistyksen tukiäidit ja jäsenet antavat vertaistukea myös Maitolaituri-nettifoorumilla. Vastauksia ja imetyssivujen artikkeleita voi lukea osallistumatta itse. Imetystuki on jokaisen kodin saatavilla netissä ja puhelimessa.

Laadukas vapaaehtoistyö tarvitsee koulutusta ja tukirakenteita vapaaehtoisille. Jos Imetyksen tuki ry ei saa RAY:n tai jotakin muuta merkittävää avustusta, 12 vuotta toiminut Imetystukipuhelimen toiminta ja muut vertaistukipalvelut päättyvät 31.12.2009. Kuluvana vuonna 6000 äitiä ehtii saada vertaistukea yhdistyksen tukiäideiltä.

Toimintaohjelma tarvitsee kansalaisvahdin

Avustuspäätökset tehdään alkusyksyn aikana. RAY:n avustuehdotus julkaistaan juuri ennen joulua ja lopullisen päätöksen avustuksista tekee Valtioneuvosto tammikuussa 2010.

Päätös on poliittinen. Viime aikoina useat järjestöt ovat pyrkineet vaikuttamaan ja vaikuttaneet julkisuuden ja poliittisten päättäjien kautta oman järjestönsä puolesta. Monet pienet ja suuretkin järjestöt, jotka toimivat vähänkään samalla suunnalla, pakotetaan yhteen. Imetyksen tuki ry on ainoa valtakunnallinen järjestö, joka organisoi imetyksen vertaistukea ja toimii imetyksen edunvalvojana.

Imetyksen tuen yhdistystä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut Imetyksen edistämisohjelman, joka sisältää suunnitelman luoda kuntiin ammatillisen imetysohjauksen resurssit. Taantuman aikana ohjelma ei muutu toiminnaksi, ellei kansalaisjärjestö vahdi ja vaadi muutoksia.

Kaikkien äitien ja vauvaperheiden asialla

Kenenkään ei ole pakko imettää. Imetyksen tuki ry:n tavoite on tehdä imetys asiaksi, jonka voi aidosti valita: sekä sen torjumiseen että sen puolesta ponnistelemiseen täytyy saada yksilöllistä, ajantasaiseen tietoon perustuvaa tukea ja ohjausta.

Viimeisimmät yhdistyksen työnäytteet edunvalvonnasta ovat lausunnot Neuvola-asetukseen ja THL:n Imetyksen edistämisen toimintaohjelmaan. Asetustekstiin on nyt kirjattu neuvoloille velvoite tukea äitien voimavaroja imettää. Toimintaohjelmaan yhdistys toivoi erityisesti osittaisimettävien ja ei ollenkaan imettävien äitien tarpeiden syventämistä. Ohjelma julkaistaan lokakuussa 2009. Väestöliiton julkaiseman Pullonpyörittäjien oppaan toimituskunnassa oli kaksi yhdistyksen edustajaa.

Imetyskeskustelu leimahtaa herkästi tuleen. Äidit eivät ole toisiaan vastaan. Vastakkain on Suomen erikoinen tilanne: tietoa imetyksen eduista on paljon, mutta keinoja sen vaikeuksista selviytymiseen tunnetaan vain satunnaisesti.

Anna Imetyksen tuki ry:n tukea, valvoa ja rakentaa siltoja. Allekirjoita adressi.
Kiitos tuestasi!

Laura Rönkkö kahden pojan äiti, imetystukea tarvinnut ja sitä saanut    Ota yhteyttä adressin tekijään