Jäkärlän koulun väistötilojen on löydyttävä Jäkärlästä!

Jäkärlän koulu on sisäilmaongelmissa ja koulu on tarkoitus purkaa tai mittavasti peruskorjata. Tämä on oleellista lastemme, sekä koulun henkilökunnan terveyden kannalta. Väistötiloja suunniteltiin Jäkärlän koulun ja urheilukentän läheiselle tontille ja väistötilojen rakentamisesta päätettiin järjestää tarjouskilpailu. 

 Määräpäivään mennessä tarjouksia oli tullut kuitenkin vain kaksi, joista toinen hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouskilpailu ja väistötilojen hankinta päätettiin keskeyttää, koska vertailua ei voitu suorittaa vain yhden hyväksyttävän tarjouksen kanssa.

 Jäkärlässä sijaitsevien väistötilojen sijaan on väläytelty mahdollisuutta sijoittaa Jäkärlän oppilaat Kärsämäkeen, entisiin Akk:n tiloihin.

 

Me, Jäkärlän alueen vanhemmat, isovanhemmat, muut asukkaat, opettajat, koulun muu henkilökunta, varhaiskasvatuksen henkilökunta, sekä muut asiaan perehtyneet vastustamme ehdottomasti koululaisten siirtoa pois Jäkärlästä. Vaadimme, että uudet väistötilat sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä ja tutussa ympäristössä.

 

  •  Tärkeintä on lasten etu. On kaikkien lasten, ja etenkin pienten koululaisten etu, että lapset saavat aloittaa koulutaipaleensa tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Kyyditykset pois Jäkärlästä lisäävät lasten työpäivän pituutta oleellisesti. Jäkärlä on lisäksi paikka, jonka vetovoima on nimenomaan luonnonläheisyys, sekä kaupungin ja maaseutumaisuuden yhdistelmä, ympäristö, jossa on hyvä kasvattaa lapset. Jos haluaisimme lapsemme kaupunkimaisempaan ympäristöön kouluun, tokihan asuisimme lähempänä keskustaa. Vanhempien huoli lastensa kasvuympäristöstä tulee ottaa tosissaan. 

 

  • Miten kuljetukset kouluun toteutettaisiin? Eri luokilla koulupäivät alkavat eri aikoihin ja loppuvat eri aikoihin. Minne iltapäivätoiminta sijoitettaisiin ja miten kuljetukset sinne/sieltä Jäkärlään toimisivat?

 

  • Pelkäämme, että koulun vieminen pois Jäkärlästä vähintään viideksi vuodeksi aiheuttaa notkahduksen alueen arvossa ja vetovoimaisuudessa. Meiltä on viety jo kirjasto, terveyskeskus, neuvola, ja pankkipalvelut. Alueen palveluja siis poljetaan alas jatkuvasti. Lisäksi viime aikoina on paljon puhuttu kuinka alueiden eriytymistä tulisi kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä estämään. Mahdollinen päätös lähikoulun siirtämisestä pois Jäkärlästä useaksi vuodeksi lisää segregaatiota kaupungin sisällä.

 

  • Tarjouskilpailu julkistettiin aivan liian myöhään (9.12.2022), kun otetaan huomioon että Jäkärlän koulun väistötilojen tarpeesta ollaan oltu tietoisia jo pitkään. (Kaupunginhallitus päätti 31.1.2022 §33 periaatepäätöksenä, että jatkossa akuutin väistötilahankinnan prosessi käynnistetään tilapalvelujohtajan päätöspöytäkirjalla) (Tilapalvelujohtajan päätös tehtiin vasta 01.12.2022) (Lähde: https://ah.turku.fi/kh/2023/0227005x/4845714.htm) Lisäksi vain kuukauden pituinen kilpailutusaika sijoittui joulun aikaan. Nämä seikat karsivat varmasti tarjouksen jättäjiä. 

 

  • Tarjouskilpailu keskeytettiin, koska saatiin vain yksi pätevä tarjous. Kuitenkin julkisen hankinnan keskeyttämisen yhteisissä säädöksissä sanotaan hyväksyttäväksi keskeyttämisen syyksi: "Hankinnasta ei ole saanut yhtään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tarjousta ks. MAO:864/17, MAO:125/18, MAO:479/19" (Lähde: https://www.hankinnat.fi/yhteiset-saannokset/hankinnan-keskeyttaminen ). Yksi pätevä tarjous on saatu, sen pitäisi riittää. 

 

  • Vaikka vertailua tähän nimenomaiseen hankkeeseen ei voida tehdä vain yhden pätevän tarjouksen kanssa, on Turku toteuttanut muita parakkikouluhankkeita (esim. Runosmäen Lyseon koulu), joihin tämän hankkeen hintaa voisi peilata. 

 

Ensisijaisesti toivomme parakkikoulun pikaista rakentamista. Huomautamme myös, että entisen kirjaston rakennuksen,  nuorisotalon ja seurakuntatalon sopivuutta väistötiloiksi kannattaisi tarkastella, kuin myös mahdollisuutta tehdä nykyiseen kouluun terveyttä ja turvallisuutta tukevia toimenpiteitä, jolla remonttia voitaisiin lykätä vielä lukuvuoden verran. Näin jäisi aikaa suunnitella kaikin puolin fiksumpi ratkaisu tilanteeseen.

Aiomme pitää asiaa esillä ja toivomme, että päätös tukee meidän lastemme hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta ja arjen yleistä sujuvuutta.

Turun kaupungin päättäjille terveisin

Anne-Mari Nilsson, tulevien ekaluokkalaisten vanhemmat, sekä monet muut asiasta huolestuneet


Anne-Mari Nilsson    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Anne-Mari Nilsson näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…