Jämsänkosken Oinaalan yleisurheilukentän ja Jukka Virtasen pallokentän ylläpidon puolesta

Jämsän kaupungissa on käynnissä tarvekartoitus ulkoliikuntapaikkojen karsimiseksi. Nyt on tuotu julki vastaavan viranhaltijan toimesta Oinaalan urheilukentän tarpeettomuus, koska yksi yleisurheilukenttä Jämsään olisi riittävä. Jämsän kaupungin strategiaan kuuluu luonto ja liikunta, mutta näin ollaan kuitenkin vähentämässä lähiliikuntapaikkojen määrää. Kentän radat ovat saaneet arvostusta, mm. nopein rata Suomessa upealla sijainnillaan eli Suomen kaunein yleisurheilukenttä Oinaala sekä Jukka Virtasen pallokenttä. Rantatie yhdistää nämä kaksi upeaa kenttää toisiinsa ja mm. aitakarnevaalien osallistujat ovat saaneet nauttia kosken varrella rantareitistä lämmittelyalueena. Rantatien upea luonnonläheisyys on keskusta-alueen helmi reittinä kentältä toiselle. Oinaalan kentän rataosuus tarvitsee kunnostuksen ja katsomo katon korjauksen. Kentän käyttöä tarkistellaan vuorovarauksien perusteella. Oinaalan urheilukentällä on vuosikymmeniä järjestetty monipäiväiset aitakarnevaalit, lisäksi koululaiset käyttävät kenttää opetussuunnitelman mukaisen liikunnan opetuksen toteuttamiseksi. Oppilaita on alueella yli 500 + päiväkotilapset. Kevään ja syksyn ajan koululaiset pääsevät lähiliikuntapaikalle kävellen, fillarilla tmv.  On vedottu mm. lasten vähäisyyteen tulevaisuudessa. Lasten väheneminen oppilaitoksista kohdistuu enemmänkin Jämsän koululaitoksiin kuin Jämsänkosken yhtenäiskouluun. Kuljetuskulut Jämsään eivät ole vähäisiä. Ratojen ja katsomon kunnostuksen kulut jakautuvat monelle vuodelle turvaten mm. koululaisten lähiliikuntapaikan. Samoin oppilaita ei tarvitse kuljettaa busseilla Jämsän Paunuun useiden kuukausien ajan. Kuljetuskulut menevät toisaalle budjetissa ja näin saadaan ulkoliikuntapaikkojen ja puistojen budjetti näyttämään kuluineen paremmalta, kun vähennetään palveluita. Paikallisen OP-ryhmän Hippoharkat voisivat jalkaantua myös usealle kentälle, jolloin kaikkien taajamien lapsilla olisi mahdollisuus tutustua yleisurheilulajeihin.  Oinaalan kenttäaluetta ja katsomoa käytetään ilman vuorovarauksia. Liikuntaa ohjaavat yrittäjät toimivat alueella ilman vuorovarauksia käyttäen mm. katsomoa.  Yksityiset henkilöt eivät tee varauksia ratajuoksuun tai kävelyyn.  Tämä kaikki toiminta jää pois kaupungin käyttäjämääristä ja vääristää kentän käyttökapasiteettia. Kentän käyttöarvoa katsotaan viranhaltijan toimesta vain omasta budjettinäkökulmasta.   

Jalkapallokenttien kohtalo? Yleisurheilukentän alasajo tarkoittaa myös nurmikentän katoamista! Ilveksen pallokoulu ja useat jalkapalloharjoitukset käyttävät kentän nurmialuetta. Nurmikenttä on ollut yksi maakunnan parhaiten hoidettuja nurmikenttiä. Kenttää ei saa hävittää vaan turvata toiminta ylläpitämällä kentän hoidon tasokkuus. Kentän hoito tarjoaa myös työtä varsinkin kesäaikaan ja ilahduttavasti töissä on nähty nuoria kesäapulaisia. 

Jukka Virtasen pallokenttä on myös kunnostuksen tarpeessa. Jämsänkosken keskustassa oleva pallokenttä on kunnostettava jalkapallon pelaamisen säilymiseksi keskustan kentällä. Peli-illat elävöittävät keskustan aluetta ja näin liikunnan riemua koetaan kentällä ja katsomossa. Näin tulee olla myös vastaisuudessa.  Nuoremmat näkevät jalkapallon joukkuepelaamisen tärkeyden ja jatkossa myös junnuja riittää pelikentille. Se olisi myös tärkeää paikallisille jalkapalloseuroille.  

Tahdomme olla ajoissa liikkeellä ja kerätä nimiadressin. Ensi vuoden käyttöbudjettia laaditaan/on jo laadittu ja lautakuntiin asioita tuodaan syksyn mittaan. Käyttötarve-kartoitus on yleensä karsimislista, päätetään mistä palveluista luovutaan. Asukasyhdistys haluaa puolustaa lähiliikuntapaikkoja Jämsänkoskella. Jos koet asian tärkeäksi, niin ole hyvä ja allekirjoita adressi. Myös K-Kauppa Viljassa on paperinen versio.

 

Virtaava Jämsänkoski – Jämsänkosken taajama-alueen asukasyhdistys ry.