Järvenpään Kyrölän koulu säilytettävä

Järvenpään Kyrölässä on yli 200 oppilaan, uusi 2-sarjainen alakoulu, jossa on kahden esiopetusryhmän lisäksi perusopetuksen 1-5 luokat ja yläkoulun sisäilmaongelmien takia lukuvuonna 2018-2019 myös 6. luokka. Koulu on valmistunut vuonna 2018 ja se on ns. moduulikoulu, jolla on käyttöikää kymmeniä vuosia. Koulu on päiväkodin ja kaupan ohella tärkeä osa Kyrölän kaupunginosan keskusta. Kyrölässä on myös oma Ainolan junaseisake, josta kulkee päivittäin satoja ihmisiä Helsingin ja Riihimäen suuntiin. Alue on lapsiperheiden suosiossa hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien ansiosta. Kyrölän koulua käyvät myös Järvenpään eteläisimmän asuinalueen, Ristinummen lapset. 

Järvenpään kaupunki suunnittelee siirtävänsä Kyrölän 3-5 –luokkalaiset vuonna 2021 valmistuvaan yhteiskouluun. Kyrölään jäisi vain luokat 1-2 ja esiopetusryhmät. Toisaalta Järvenpää suunnittelee myös rakentavansa Ainolan alueelle kokonaan uuden koulun, johon on tarkoitus Kyrölän oppilaat siirtää 2020-luvun jälkipuoliskolla. 

Tällä hetkellä Kyrölässä ei ole lainkaan liikuntasalia. Vanhan, syksyllä 2018 purettavan koulun tontille olisi mahdollista rakentaa uusi liikuntasali, jolle olisi myös iltaisin ja viikonloppuisin käyttäjiä. Kyrölän koululaisilla ei ole tällä hetkellä tasavertaisia liikuntamahdollisuuksia muihin kaupungin kouluihin verrattuna. 

Myös perusopetuslain (1998/628) pykälässä 31 otetaan kantaa yhdenvertaisuuteen näkökulmalla, jolla on vaikutusta myös liikunnanopetukseen. Laissa todetaan, että opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja työaineet ovat oppilaalle maksuttomia. Lähtökohtana on, että myös liikunnassa kaikilla oppilailla olisi käytössään riittävät työvälineet yhdenvertaisen, toiminnallisen ja turvallisen opetuksen toteuttamiseksi. (Lähde: Opetushallitus, https://www.edu.fi/ops2016_tukimateriaalit/liikunnan_tehtava )

 

Me allekirjoittaneet vaadimme Kyrölän koulun säilyttämistä 1-5-luokkalaisten kouluna Ainolan koulun valmistumiseen saakka. Vaadimme myös, että Kyrölään rakennetaan liikuntasali vuoden 2019 aikana ja siten taataan oppilaille yhdenvertaiset ja opetussuunnitelman mukaiset liikuntamahdollisuudet. 

 


Kyrölän koulun vanhempainyhdistys ry    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitääkö valtion tukea huippu-urheilua?