Järvenpään Ristikadun turvallisuus

Ristikadun turvallisuus  

Liikennemäärät Ristikadulla ovat nousseet monikymmenkertaisiksi sen jälkeen, kun Ristikadulta puhkaistiin suora yhteys Eriknäsintielle. Ristikadulla kulkee nykyään huippuhetkinä useita satoja autoa tunnissa, ja liikennemäärät ovat kasvaneet selvästi nyt myös viikonloppuisin.

Voimakkaasti kasvaneet liikennemäärät sekä puutteellisesta tiesuunnittelusta ja ulkopuolisen läpiajoliikenteen välinpitämättömyydestä johtuvat korkeat nopeudet ovat johtaneet välitöntä vaaraa, melua ja saastetta aiheuttavaan tilanteeseen. Ristikadun läpikulku on kasvanut merkittävästi myös naapurikunnan asukkaiden toimesta.

Turvallisuus ja terveyshaitat

Ristikadun ylittäminen on välttämätöntä suurelle määrälle Saunakalliossa ja Saunaniityssä asuvia lapsia heidän koulumatkallaan. Tällä hetkellä valtavat liikennemäärät ja liian suuret nopeudet tekevät kadun ylityksestä lapsille pelottavaa ja vaarallista. Autoja kulkee todella tiheään tahtiin ja ne eivät kunnioita tasa-arvoisia risteyksiä eivätkä suojateitä. Pienet koululaiset eivät kykene itsenäisesti arvioimaan lähestyvien autojen nopeutta eivätkä pysähtymismatkoja. Tiheään tahtiin ja kovilla nopeuksilla ohi kulkevat autot aiheuttavat myös erittäin suurta meluhaittaa pientaloalueella, jossa tonttien, pihojen ja talojen asemoinnissa ei ole voitu ottaa huomioon liikennemelua eikä liikenteestä aiheutuvaa saastetta.   

Vaatimuksemme turvallisuuden parantamiseksi.

Ristikadun turvallisuuden parantamiseksi, ja etenkin koululaisten vaarattoman koulumatkan takaamiseksi, vaadimmekin, että Ristikadun nopeusrajoitus tulee pudottaa 30km/tunnissa Vehkatien ja Loutinkadun risteysten välisellä alueella sekä lisäksi suojateiden kohdille tulee saada korotukset vauhtien laskemiseksi, jotta varmistamme lasten turvalliset tienylitykset. 

Nopeusrajoitus 30km/h on tutkitusti tehokkain tapa lisätä lasten turvallisuutta. Tilastojen mukaan alueilla, joissa oli voimassa 30km/h rajoitus, sattui yli kolme kertaa vähemmän kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia vuosina 2011-2015 kuin 40km/h alueilla. EU parlamentin mukaan 30 km/h nopeusrajoitus on suositeltavaa eritoten alueilla, joissa liikutaan paljon kävellen ja pyöräillen ja joissa on paljon suojateitä, kouluja tai palvelutaloja.  

Tue yhteistä aloitetta ja allekirjoita adressi

Toivommekin mahdollisimman monen tukevan tätä turvallisuuteen johtavaa aloitetta omalla allekirjoituksellaan kerättävään adressiin. Voit allekirjoittaa adressin 28.11. klo 14-16 Vihtakadun koulun myyjäisissä Saunakallion asukasyhdistyksen pöydässä tai allekirjoittaa nimesi erikseen verkossa avattuun adressiin.  

Turvallisuus terveisin Saunakallion ja Saunaniityn asukaat


Mauri R. / Saunakallion asukasyhdistys (Saunakallion ja Saunaniityn asukaat)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mauri R. / Saunakallion asukasyhdistys (Saunakallion ja Saunaniityn asukaat) voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…