Järvenpäässä Valtuustonkatu 8 rakennus säästettävä yhdistyksille

Järvenpään kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Valtuustonkatu 8 rakennuksesta luovutaan. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu, tähtiseura Altair ja kuvataiteilija. 

Päätös luopua rakennuksesta tuli täydellisenä yllätyksenä ja meillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta kertoa hienosta toiminnastamme. Rakennukseen oli jo tulossa lisää taiteilijoita ja yhteistyöprojektejakin oli suunnitteilla. Tämä yht äkkinen päätös vie mahdollisuuden kaikelta hienolta yhteistyöltä.

Musiikkikoulu on viimeisen vuoden aikana panostanut tiloihin noin 15 000 € investoinnit. Olemme asentaneet äänieristeovet, paikanneet seiniä, maalanneet seiniä ja muutenkin olemme luoneet tiloihin viihtyisyyttä. Kuvataideoppilaiden oli myös tarkoitus tulla tekemään meille seinätaidetta. Kaikki tämä panostus valuu hukkaan valtuuston päätöksen takia. 

Valtuustonkatu 8 rakennus toimii erinomaisesti musiikkikoulumme tarpeisiin ja sijainti on lapsille ja nuorille käytännöllinen, koska talo on lähellä julkisia liikennevälineitä. Kaupungin tulisi vähintäänkin miettiä kanssamme uutta meille toimivaa tilaa, ennen kuin Valtuustonkatu 8 talosta luovutaan.

Toivomme musiikkia sykkivillä sydämillämme, että rakennus saisi jäädä käyttöömme!

 

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu (ent. Järvenpään Suzuki-koulu) on vuonna 1976 perustettu, Järvenpäässä toimiva taiteen perusopetusta antava oppilaitos, jota ylläpitää vanhempien hallinnoima Järvenpään Suzukiyhdistys ry. Koulun toiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 200 lasta perheineen. Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa toimivat taiteen perusopetusta antava musiikkikoulu sekä musiikkileikkikoulu Pikku-uikku.

Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa musiikinopetusta annetaan Taiteen perusopetuksen (TPO) yleisen opetussuunnitelman mukaisesti. Opetuksessa sovelletaan lasta ja nuorta arvostavaa Suzuki-menetelmää. Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa musiikki kuuluu kaikille. Meillä jokainen saa soittaa ja laulaa, meillä ei ole pääsykokeita.

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu ei saa suoraa taloudellista valtion- eikä kaupungintukea. Opettajien palkkakulut sekä toimitilavuokrat rahoitetaan täysimääräisesti oppilasperheiden lukukausimaksuilla. Kaikilla opettajilla on korkeakoulututkinto ja sen mukainen palkkaus. Suurin osa on myös hankkinut kansainvälisen Suzuki-opettajan tutkinnon. Lukukausimaksujen kohtuullistamiseksi koulun hallinto on hyvin kevyt, hallinnosta vastaa yksin rehtori. 

Käytännössä kaikki musiikkikoulun kulut rahoitetaan oppilasperheiden lukukausimaksuilla. Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu toimi vuodesta 1987 lähtien Järvenpää-talolla, Järvenpään kaupungin koululle osoittamassa ja suunnittelemassa tilassa. Aluksi koulu sai toimitilat käyttöönsä ilmaiseksi. 90-luvulla tilanne muuttui niin, että tiloista alettiin maksaa hyvin edullista vuokraa. Edullinen vuokrataso on jatkunut siitä lähtien. Vuokraa on korotettu vuosittain indeksikorotuksilla. Kaupungin tarjoama edullinen vuokra on ainoa musiikkikoulun saama tuki.

Talvella 2019 koululle osoitettiin tilat Valtuustonkatu 8 -kiinteistöstä, Järvenpää-talon remontin ja kaupungintalon toimintojen siirtymisen johdosta.

Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu on merkittävä ja pitkäaikainen kulttuuritoimija taiteen perusopetuksen ja taidekasvatuksen tarjoajana Järvenpään alueella. Koulun toiminnan kannalta on elintärkeää, että Järvenpään kaupunki tukee jatkossakin lasten ja nuorten harrastustoimintaa tarjoamalla koulun käyttöön sellaiset tilat, joissa laadukas ja turvallinen soiton- ja laulunopetus on mahdollista ilman, että siitä koituu kohtuuttomia kustannuksia lapsiperheille. Järvenpää on kasvava kaupunki, missä kulttuuripalveluillekin on toivon mukaan kasvava kysyntä.

Me allekirjoittaneet toivomme, että toimintamme otetaan huomioon rakennuksen tulevaisuutta mietittäessä.


Pauliina Hauta-aho, Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun rehtori    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pauliina Hauta-aho, Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun rehtori voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…