LukiMat-palvelun ja Ekapelin rahoitus turvattava

LukiMat on tietoverkkovälitteinen lukemisen ja matematiikan oppimis- ja arviointiympäistö. LukiMat-hankkeen tavoitteena on ollut tarjota tukea esi- ja alkuopetuksessa sekä vuosiluokilla 3-4 oleville lapsille, joille lukemisen ja matematiikan oppimisvalmiuksien ja perustaitojen saavuttaminen on haastavaa. Hankkeen verkkosivujen (http://www.lukimat.fi/) kautta on ollut mahdollista löytää tietoa lukemisen ja laskemisen perustaidoista ja niiden oppimisesta, välineitä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja välineitä taitojen harjoitteluun.

Niilo Mäki Instituutti (NMI) on julkaissut 8.5.2015 seuraavan tiedotteen, joka koskee NMI:n kehittämää LukiMat-palvelua: Vuodesta 2007 asti kehitetyn palvelun ylläpitorahoitus on päättynyt vuoden 2014 lopussa ja palvelun jatkorahoituksen tilanne on vielä avoinna. Tällä tietoa LukiMat-palvelulla ei ole kesäkuun jälkeen rahoitusta tekniseen ylläpitoon ja käyttäjätukeen. Palvelun käyttäjien osalta tämä tarkoittaa sitä, että LukiMatin harjoite- ja arviointimenetelmien toimivuutta ei voida jatkossa enää taata ja menetelmien käyttäjätukea ei ole mahdollisesti enää tarjolla. Tämä on tärkeä huomioida kouluilla ensi syksyn tukitoimia suunniteltaessa.

LukiMat-palvelu on ollut erittäin tärkeä niille esikouluikäisille ja alkuopetusikäisille sekä 3-4 -luokkalaisille lapsille, joilla on pulmia lukemaan tai laskemaan oppimisessa. LukiMat-palvelun pelit ovat tutkitusti tehokkaita ja lasten mielestä innostavia ja mielenkiintoisia. Esimerkiksi LukiMat-palvelun Ekapeli on edistänyt todella monen suomalaislapsen lukemaan oppimista ja lukemisen sujuvoitumista. Kukaan erityisopettaja ei pysty takaamaan vaikeasta lukivaikeudesta kärsivälle oppijalle niin suurta määrää auditiivista toistoharjoittelua kuin Ekapeli tarjoaa. Ei ole olemassa myöskään mitään muuta vastaavaa rinnakkaista oppimisympäristöä, joka voisi korvata LukiMat-palvelun.

Tässä joitakin tilastotietoja väitteitteni tueksi: LukiMatin mukaan lukemisen ja matematiikan perustaitojen harjoittamisen Ekapeli-ohjelmilla oli kouluvuoden aikana keskimäärin 6000 päivittäistä käyttäjää. Lasten pelitunnuksia oli palveluun rekisteröitynyt lähes 270 000. Jos vuonna 2014 Ekapeliin käytetty kokonaisharjoitteluaika 583 000 tuntia muutettaisiin erityisopettajan työtunneiksi, niin lapset saivat pelin kautta yksilöllistettyä tukea noin 450 opettajan vuosityöpanoksen verran.

Myös näistä linkeistä löydät lisätietoa asiasta:

https://www.facebook.com/lukimat.fi?fref=ts

http://www.radiojyvaskyla.fi/uutiset-ja-haastattelut/ekapeli-oli-tehokas-lukihairioisen-auttaja/41/4093

http://yle.fi/uutiset/kun_yksi_plus_yksi_ei_aukea__syyna_ei_ole_huono_matikkapaa/7960349?ref=leiki-uup

Sen lisäksi että lapset hyötyvät LukiMatin kehittämistä oppimisympäristöistä, LukiMatin pelien tarjoama runsas ja systemaattinen toistoharjoittelu on ollut hyvä lisä matematiikan ja lukemisen pulmista kärsivien nuorten ja aikuisten oppimiselle. Koska LukiMatin pelimaailma on pienille lapsille suunnattu, olisi tärkeää, että saman tyyppisiä pelejä kehitettäisiin myöhemmin myös vaikeasta lukivaikeudesta kärsiville nuorille ja aikuisille.

Tämän adressin avulla esitän vetoomuksen, että LukiMat-palvelun ylläpitorahoitusta jatkettaisiin ja että LukiMat-palvelua voitaisiin riittävän rahoituksen turvin edelleen kehittää.

Allekirjoita vetoomus, jos myös sinä olet sitä mieltä, että LukiMat-palvelun jatkorahoitus tulisi turvata.      


Maarit Sorjonen, erityisopettaja    Ota yhteyttä adressin tekijään