Joensuussa sijaitsevan Pekkalan kartanon alueen ja sen toimintojen säilyttäminen ennallaan

Allekirjoita adressi Joensuun Pekkalan kartanon alueen rakennusten ja toimintojen säilyttämiseksi ennallaan. Alueella toimivat Joensuun seudun kansalaisopiston lasten, nuorten ja aikuisten kuvataideopetus sekä Steiner-päiväkoti. Rakennuksissa on myös kulttuuritoimijoiden työtiloja ja asuntoja.

Perustelut: Joensuun Pekkalan kartanon alue on ainutlaatuinen miljöö. Kartanoalue sijaitsee keskeisellä paikalla Pielisjoen rantamaisemassa aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa. Yhtenäinen, entisajan tunnelman säilyttänyt kartanoalue on osa joensuulaista paikallishistoriaa ja kulttuuria. Asiantuntijat ovat useissa yhteyksissä arvioineet sen paikallisesti, alueellisesti sekä maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristökokonaisuudeksi.

Kartanomiljöö rakennuksineen, pihoineen ja puistomaisine viheralueineen on säilynyt Joensuun kaupungin omistuksessa näihin päiviin. Muita kaupungin alueella sijaitsevia merkittäviä kartanorakennuksia tai huviloita on myyty. Alue on ympäröivän, kasvavan kaupungin sisällä säilynyt rauhallisena ilman merkittävää uudisrakentamista, ja se on edelleen myös joensuulaisten virkistyskäytössä. 

Pekkalan kartanon päärakennuksessa on toiminut vuodesta 1979 merkittävä paikallisen, alueellisen sekä valtakunnallisen maineen saavuttanut kuvataidekoulu. Nykyisin opetuksen järjestämisestä vastaa Joensuun seudun kansalaisopisto, ja opetusta järjestetään lapsille, nuorille ja aikuisille. Rakennuksessa on opetusta aamupäivästä iltamyöhään, kursseja on myös viikonloppuisin ja päiväleirejä kesäisin eli käyttöaste on jo nykyisellään hyvä. 

Vanha kartanomiljöö puistometsineen on nykymaailmassa harvinainen ja upea paikka nimenomaan visuaalisten taiteiden opetukselle. Inspiroivan, luovuutta ja mielikuvitusta ruokkivan miljöön tunnelma ja paikan henki ovat merkittävä osa kuvataidekoulun ainutlaatuisuutta, suosiota ja opetuksen sisältöjä. Kuvataiteiden ja kädentaitojen opetuksessa tarvitaan tarkoituksenmukaiset taidetoiminnan työpajatilat. Opetuksessa työskennellään mm. erilaisten maalien, kipsin, saven ja paperimassan kanssa. Pekkalassa toimivat tilat ja välineet - esim. pimiö, grafiikan painotilat, maalausluokat, laajat kuvanveisto- ja keramiikkatilat uuneineen -  ovat jo valmiina. Opettajat, oppilaat, vanhemmat ja kävijät ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä opetustiloihin.

Päärakennus on vuodelta 1881. Kartanon sisätiloja on muokattu kuvataideopetuksen tarpeisiin, ja tiloja voidaan edelleen kehittää toiminnan vaatimusten mukaan. Kuntokartoituksissa, remontin ja tilojen suunnittelussa tulee huomioida vanhoihin rakennuksiin perehtyneiden asiantuntijoiden arviot sekä alueen toimijoiden ja tilojen käyttäjien näkökulmat. Remontit kohdistetaan välttämättömiin ja tarpeellisiin korjauksiin. Remontin kustannusarvioiden on oltava kuntalaisten ja kaikkien alueen toimijoiden saatavilla. Päätöksenteossa kustannuksia on verrattava Joensuun kaupungin vastaaviin satsauksiin harrastus-, kulttuuri-, liikunta- ja urheilutiloihin. 

Kartanoalueen muissa rakennuksissa toimii mm. steinerpäiväkoti, ja rakennuksissa on taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden asuntoja sekä työhuoneita. Kulttuurimiljöö muodostuu myös siellä toimivista ihmisistä ja yhteisöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Vuorovaikutus, sen historia sekä synergiaedut ovat vaikuttaneet Pekkalan alueen merkitykseen joensuulaisessa kulttuurielämässä sekä kuvataidekoulun tunnettuuteen ja arvostukseen.

Pekkalan alue tulee nähdä sijoituksena tulevaisuuteen: kulttuuriin, demokratiaan, yhteisöllisyyteen, inhimillisyyteen, tasa-arvoon, asukaslähtöisyyteen, kaupungin omaleimaisuuteen, paikallishistorian kunnioittamiseen ja sen vaalimiseen, kestävään kehitykseen, saavutettavuuteen, ilmastoneutraaliuuteen, kulttuuriseen moninaisuuteen ja vuoropuheluun sekä kaupunkikuvaan. Kulttuurin hyvinvointia tuottavat vaikutukset ja sen vetovoimatekijät ovat merkittäviä.


Pekkalan puolesta -työryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pekkalan puolesta -työryhmä voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…