Jyväskylän Keskustan terveysaseman lakkauttamista vastaan!

 

Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson esitteli 26.10.2014 talousarvioesityksensä, jonka yhtenä säästötoimenpiteenä Keskustan terveysasemasta aiotaan luopua 1.7.2015. Lisäksi avoterveydenhuolto koko Jyväskylässä on tarkoitus keskittää nopealla aikataululla 3-5 terveysasemalle. Tämä heikentäisi palveluita entisestään sekä vaikeuttaisi hoitoon pääsyä, sekä lisäisi terveysasemiin kohdistuvaa painetta.  ”Terveyspalvelujen supistus vaarantaa hoitoonpääsyn erityisesti kiireettömässä hoidossa”, sanotaan esityksessäkin. Epäselväksi jää myös, mihin tiheästi asutun Keskustan terveysaseman asiakkaat aiotaan ohjata.

 

Keskustassa asuu autottomia ja vähävaraisia ihmisiä, joille esimerkiksi bussikyyti toiselle terveysasemalle, on kynnyskysymys hoitoonhakeutumisessa. Toisaalta monet keskusta-alueen ulkopuolella asuvat käyttävät Keskustan terveysasemaa, koska sinne on parhaat liikenneyhteydet. Useat esimerkit ovat osoittaneet, että hoitoonpääsyn pitkittyessä myös kustannukset kasvavat. Samoin kasvaa myös inhimillinen kärsimys. Me emme suostu rahan säästämisyrityksiin ihmisten terveyden kustannuksella!

 

Tämä adressi luovutetaan Jyväskylän kaupunginvaltuustolle ennen 1.12.2014 klo 16:00 alkavaa kokousta, jossa budjetista on tarkoitus päättää.

 

 

 

Me allekirjoittaneet jyväskyläläiset vastustamme Jyväskylän Keskustan terveysaseman lakkautusta.

 


SKP:n Kypärämäen osasto ry    Ota yhteyttä adressin tekijään