Jyväskylän luontokoulu säilytettävä

Vuoden 2013 addressi löytyy osoitteesta http://www.adressit.com/jyvaskylan_luontokoulu_sailytettava_2013, allekirjoita se!

Jyväskylän kaupunginhallituksen kokouksessa 29.10.2012 esiteltiin kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi. Siinä Jyväskylän luontokoulu esitetään lakkautettavaksi sivistyslautakunnan vastakkaisesta esityksestä huolimatta.

Jyväskylän luontokoulussa on yli neljätuhatta tyytyväistä asiakasta vuodessa. Kaikki Jyväskylän kaupungin  koulut kuuluvat toiminnan piiriin. Kuudesluokkalaisista 1300 saa vuosittain vesiturvallisuuteen liittyvää opetusta ja kummiluokille ja epuille järjestetään satoja opetuspäiviä ulkona luonnossa. Lisäksi luontokoulu hoitaa luonnontutkimusvälineiden lainaustoimintaa, on kansainvälisen koulujen Vihreä Lippu -ympäristökasvatusohjelman alueellinen edistäjä ja toimii opetustoimen ympäristöryhmässä asiantuntijana. Luontokoulun toiminta on Jyväskylässä korvaamatonta.

Luontokoulun lopettamista perustellaan kuntatalouden niukkuudella. Luontokoulun osuus koko opetuspalvelujen talousarviosta on kuitenkin vain promillen kymmenesosia. Tällä rahalla luontokoulu palvelee kaikkia Jyväskylän kaupungin ylläpitämiä kouluja.

Pari viikkoa sitten käynnistyi mittava Opetushallituksen rahoittama Ekopaku-hanke, jossa Jyväskylän kaupunki on toinen pääkumppaneista. Hankkeen tavoitteena Jyväskylässä on kehittää Jyväskylän kiertävän luontokoulun toimintaa ja löytää väylä hankkia Ekopaku luontokoulun käyttöön. Hankkeen yleisenä tavoitteena on luoda malli, jota voi levittää ympäri Suomea. Päätös lopettaa luontokoulu tuntuisi hyvin erikoiselta tässä tilanteessa.

Kataisen hallitusohjelmassa luonto- ja ympäristökoulujen toimintaa luvataan kehittää ja niiden asemaa vahvistaa. Käynnissä onkin valtakunnallinen hanke luontokoulutoiminnan laajentamiseksi Suomessa. Hankkeessa luonto- ja ympäristökoulujen verkosto laajennetaan luonto- ja ympäristökasvatusta ja kestävän elämäntavan kasvatusta tukevien tahojen LYKE-verkostoksi, jossa on mukana myös Metsähallituksen luontokeskuksia, valtakunnallisia nuorisokeskuksia ja muita leirikoulukeskuksia. Hanketta rahoittaa sekä ympäristöministeriö että opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oppiminen koulun seinien ulkopuolella on koettu juuri nyt tärkeäksi sekä yliopistoissa että valtakunnallisessa opetushallinnossa. Opetushallitus on ollut mukana laatimassa kansallista Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen strategiaa, jossa luontokoulujen toiminnan turvaaminen on kirjattu toimenpiteeksi. Ministeriöt ovat tilanneet väliarvion strategian toteutumisesta, ja alustavien tietojen mukaan strategian toteuttaminen kunnissa on vaihtelevaa, vaikka se on tarkoitettu myös kuntien työtä raamittavaksi asiakirjaksi.

Valtakunnan linjaukset ovat selvät. Kuntapäättäjällä on kuitenkin suurin valta, kun ajatellaan konkreettisia toimia, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta. Lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä avainasemassa, ja heihin kannattaa investoida.

 

Jyväskylän päättäjille asiasta lähtenyt kannanotto:
http://www.luontokoulut.fi/pdf/Jyvaskylan_paattajille_2012-11.pdf

Tietoa Jyväskylän talousarvioesityksestä:
http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-13

 

Me allekirjoittaneet vaadimme edellä esitetyn perusteella Jyväskylän luontokoulun säilyttämistä.