Jyväskylän Vesankaan suunniteltavan kalliomurskaamon vastustaminen

Jyväskylässä Vesankajärventien viereen suunnitellulla murskaamolla olisi merkittäviä haittoja Vesangan alueen luonnolle ja ihmisille. Murskaamon aiheuttamien ympäristöhaittojen lisäksi sinne tapahtuva ympärivuotinen raskasliikenne (ma-pe klo 6-22 jopa yli 10 vuoden ajan) vaarantaisi Vesangan päiväkoti-koulun noin 200 oppilaan koulutien turvallisuuden ja aiheuttaisi veronmaksajille merkittäviä lisäkustannuksia ylimääräisten koulukyytien järjestämisestä sekä Vesankajärventien korjaamisesta. Tie on hyvin kapea ja ELY-keskus ei ole luvannut tien parantamiseen rahoja.

Tue Vesangan kylän turvallisuuden, luonnon ja ihmisten viihtyvyyden säilyttämistä. Voit allekirjoittaa adressin edelleen, sillä jaoston kokous äänesti 9.10.2018 päätösehdotuksen puolesta 4-3 ja viemme asian Vaasan hallinto-oikeuteen!

Sydämellinen kiitos vesankalaisten puolesta!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mika Kanervo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…