K-HKS lastenpsykiatrian osastohoito tulee säilyttää toiminnassa.

K-HKS lastenpsykiatrian osastohoito tulee säilyttää toiminnassa.

Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt Suomessa korona-ajan jälkimainingeissa. Etäkoulut ja koulusulut vaikuttivat monen lapsen ja nuoren mielenterveyteen heikentävästi, kun ei ollut mahdollisuutta käydä harrastuksissa ja olla kavereiden kanssa. THL:n kouluterveyskyselyssä lasten ja nuorten masennus- ja ahdistusoireet ovat lisääntyneet edelleen.  Lastenpsykiatrian poliklinikalle jonot ovat kasvaneet.
Korona-ajan lasten ja nuorten mielenterveysongelmien kasvuun ei olla pystytty vastaamaan riittävästi ja jonot psykiatriseen hoitoon ovat liian pitkät. Ongelmiin pitäisi saada apua mieluummin ajoissa kuin liian myöhään, jos ollenkaan.

Tästä näkökulmasta on mahdotonta ymmärtää toiminnan sopeuttamista siihen vedoten, että lastenpsykiatreja ei valmistu riittävästi tulevaisuudessa. Hoidon järjestäminen on kunnan vastuulla ja sen pitäisi olla tarveperusteista. Tarve lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon on lisääntynyt ja tulee lisääntymään entisestään, jos lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemaansa hoitoa ajoissa.

Avohoitoa tulee kehittää, mutta samanaikaisesti osastohoitoa tulee tarjota sitä tarvitseville lapsille omassa kaupungissa lähellä omaa kotia eikä pitkien matkojen päässä. Sairaalakoulussa käyminen on tärkeää lapsen kehitykselle. Hämeenlinnassa sairaalakoulu sijaitsee lastenpsykiatrisen osaston välittömässä läheisyydessä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan erityisvaikeudet ja vahvuudet. Miten lapsi voi käydä sairaalakoulua eri kaupungissa kuin missä hän asuu, jos hoito siirretään Tampereelle?

K-HKS lastenpsykiatrinen hoito on korkealaatuista ja moniammatillista. Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia perheineen. Poliklinikalla toimii akuuttityöryhmä, neuropsykiatrinen työryhmä, pikkulapsipsykiatrian työryhmä ja yleistiimi. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen ja toimintaterapeutin kanssa.

Allekirjoita vetoomus lastenpsykiatrisen osastohoidon jatkamisen puolesta Hämeenlinnassa.