Kangaslammin kirkonkylän koulun säilyttämisen puolesta

Adressi koskee Varkauden alueen Kangaslammin koulua.

Pelastetaan uhanalainen koulumme, jotta seutumme lapset saavat oppia koulutaitoja turvallisessa ympäristössä.

Varkauden kaupunki on perustellut lakkauttamisaikeitaan säästöillä, mutta kaupungin tekemät laskelmat ovat vaillinaiset ja sellaisenaan riittämätön peruste koulun lakkauttamiselle. Ilman kokonaiskustannusten laskemista eri vaihtoehdoista on mahdotonta arvioida säästöjä, puhumattakaan koulun lakkauttamisen kerrannaisvaikutusten huomioimisesta. Koulun lakkauttaminen tulisi vaikuttamaan negatiivisesti myös alueen muihin palveluihin ja näin ollen alueen pito- ja elinvoimaan. 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportissa (2022) on todettu, ettei suuria kouluverkkomuutoksia tehneissä kunnissa peruspetuksen menot ole muihin verrattuna alemmat vaan jopa päinvastoin. Samaisessa raportissa todetaan myös kouluverkkomuutosten negatiivinen vaikutus kuntien elinvoimaan.

Varkauden kaupunki on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeillussa, jossa esiopetus aloitetaan jo 5-vuotiaana. Kangaslammin koulun lakkauttaminen johtaa tilanteeseen, jossa koulumatka muodostuu liian pitkäksi muodostaen riskin lasten hyvinvoinnille tilanteessa, jossa kaupungilla on jo valmiiksi merkittävät jonot lasten mielenterveyspalveluissa sekä lastensuojelussa.

Varkauden kaupunki on viime vuosina tukenut Kangaslammin seudun kehittämistä mm. kumppanuuspöydissä sekä osallistunut hankkeisiin, kuten "Mantun linnan selvityshanke" (2019) sekä käynnissä oleva "Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa" -hanke. Koulun lakkauttaminen veisi pohjan kaikelta tähän asti tehdyltä työltä (ja rahalliselta panostukselta).

Suomessa kaikkien lasten asema tulisi olla tasa-arvoinen koulutuksen suhteen. Kangaslammin koulun lakkauttaminen asettaa kuitenkin Kangaslammin alueen lapset eriarvoiseen asemaan suhteessa kaupunkilaisiin, kun vanhemmilla ei enää olekaan mahdollisuutta hakea lasta esimerkiksi koulun jälkeisestä harrastuksesta pois.

Samaan aikaan kun koulumatkat ovat pidentyneet ja luokkakoot kasvaneet, on lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntynyt ja siinä sivussa Pisa-tuloksetkin laskeneet. Jokainen voi mielessään miettiä millainen yhteys näillä asioilla on. Nyt tarvittaisiin Varkauden kaupungilta pidemmälle tulevaisuuteen kantavia päätöksiä, jotka huomioivat sekä ihmisten hyvinvoinnin että eri aluiden elinvoimaisuuden sekä ymmärrystä, että nämä kulkevat käsi kädessä. Kangaslammin koulun lakkauttaminen ei lisää kumpaakaan edellä mainituista.


Kangaslammin kyläyhdistyksen puolesta Heli Kervinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kangaslammin kyläyhdistyksen puolesta Heli Kervinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…