Kannanotto pienten koulujen puolesta

Pieni oppilas tarvitsee lähikoulun

Kannanotto valtioneuvostolle

Suomen kilpailukyvyn takana on osaaminen. Koulujärjestelmäämme käydään tutustumassa ympäri maailman. Kuitenkin jopa OECD kritisoi Suomen valtiota siitä, että tasa-arvo koulutuksessa ei toteudu.
Lasten ja nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat lisääntyvät, oppimisvaikeudet yleistyvät ja tarve erityisopetukseen kasvaa, opettajat ja oppilaat ovat uupuneita, koulumatkat kasvavat kohtuuttomiksi. Lähikouluja lakkautetaan ja yksityiskoulujen perustamista rajoitetaan. Tutkimusten mukaan kouluviihtyvyys on huono. Suomalaisten toiveet pienistä, lähellä olevista oppimisympäristöistä eivät toteudu.

Me allekirjoittaneet vaadimme lähikoulutakuun. Pienten koulujen asema on turvattava. Valtion tulee ottaa vastuu koko maan kattavan kouluverkon säilyttämisestä.

Allekirjoitusmahdollisuus jatkuu marraskuulle 2006.

Kannanotto kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta http://www.kylatoiminta.fiklikkaamalla etusivulla löytyvää otsikkoa KANNANOTTO lähikoulujen puolesta doc.


Kansanliike pienten koulujen puolesta

Tuomas Perheentupa    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tuomas Perheentupa voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?