Kansalaisaloite: Kotihoidontukea korotettava

www.adressit.com/kotihoidontuki

www.facebook.com/kotihoidontukeakorotettava

HUOMIO!!!

Vaadittavat 50 000 nimeä pitää kerätä paperilomakkeina, nettiversio ei ole vielä käytössä!

Tässä ohjeet, jos haluat kannattaa ajamaani asiaa:

Mene nettisivulle: www.kansalaisaloite.fi , tulosta sieltä "Kannatusilmoitus"

Täyttöohjeet:  Ensimmäiseen kohtaan "Kansalaisaloitteen tiedot" (kansalaisaloitteen otsikko) täytä: Kotihoidontukea korotettava

Kansalaisaloitteen päiväys -kohtaan: 01/03/2012

Loppu lomake sitten omilla tiedoilla!

Lähettäkää lomakkeet minulle: Eva Hämeenniemi, Kiveläntie 1 D 15, 42700 Keuruu

-kiitos-

Keuruulla 1.3.2012

Kansalaisaloite: Kotihoidontukea korotettava

Kansalaisen lakialoite

Kotihoidontuki on tällä hetkellä 327,46€/kk, alle 3-vuotiaista sisaruksista kustakin 98,04€/kk ja yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä sisaruksista 63€/kk kustakin. Hoitolisä (pienituloisille) on enintään 175,24€/kk.

Peruspäiväraha on 675€/kk (21,5pvää x 31,36€), lapsikorotukset työttömille ovat yhdestä lapsesta 108,79€/kk, kahdesta lapsesta 159,74€/kk ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta 205,97€/kk. Työttömällä otetaan huomioon alle 18-vuotiaat lapset.

Ero näiden tukien välissä on 346,54€/kk (korotuksia ei ole huomioitu)

Meidän pitäisi nykysuomessa suoda kaikille samat edut. Tässä tapauksessa se ei toteudu.

Työttömällä on paremmat tuet, heillä on oikeus viedä lapset hoitoon ja heillä otetaan huomioon kaikki alle 18-vuotiaat lapset.

Lakialoitteessa otettava huomioon:

-Kotihoidontuen perusosa korotetaan rahallisesti saman suuruiseksi kuin peruspäiväraha.
- Työttömien määrä vähenee huomattavasti, koska alle 3-vuotiaan vanhempi saa saman rahan myös kotihoidontuella

-Suuret säästöt päivärahoissa valtiolle ja liitoille

-Toimeentulotuen hakijat vähenevät

-Subjektiivinen hoito-oikeus poistetaan, etusijalle nostetaan työssäkäyvien lasten hoito, ja annetaan osa-aikaisia virikepaikkoja niille lapsille joiden vanhemmista toinen (tai molemmat) on kotona

-Päivähoitojonot poistuvat

-Suuret säästöt päivähoidosta, nämä rahat siirretään kotihoidontuen korottamiseen

-Kuntalisistä luovutaan kokonaan, valtakunnallista tasa-arvoa perheiden kesken koko suomeen

-Työnantajien sairaslomakulut pienevät huomattavasti kun pienet lapset saavat olla rauhassa kotona, eivätkä päiväkodissa sairauskierteessä

-Työttömille sijaisuuksia kun vanhemmat jäävät kotiin 1-2vuodeksi

- Kotihoidontuella olevilta otetaan myös huomioon alle 18-vuotiaat lapset, kuten työttömilläkin.

 
Lakialoitteen korotuvaatimus rahallisesti:
Perusosan: 327,46€/kk saa kaikki kotihoidontuella olevat. Korotusosan 346,54€€/kk saavat ne kotihoidotuen saajat, joilla ei ole itsellään palkkatuloa tuki aikana (puolison tuloja ei lasketa). Hoitolisä max 175,24€/kk tulee vielä pienituloisille perheille.

 
Tarvitsen tähän yli 50 000 nimeä suomen äänioikeutetuilta ! Joten pyydän kaikkia allekirjoittamaan ja jakamaan linkkiä joka suuntaan!
 
Nimien keruu on 1.3.-30.9.2012