Kansalaisadressi: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tulee noudattaa lakia

Me allekirjoittaneet vaadimme koko hyvinvointialueellemme toimivaa perusterveydenhuoltoa lähipalveluina. Ihmisten tulee saada vähintään lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaanhoitaja- ja laboratoriopalvelut läheltä.  

Tämän adressin puolesta puhuu useampi laki. Perustuslain 9 §:ssä säädetään, että ihmisillä on vapaus liikkua ja valita asuinpaikkansa Suomessa. Lisäksi perustuslain 6 §:ssä säädetään, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn takia. Henkilöön liittyvä syy voi olla esimerkiksi asuinpaikan syrjäinen sijainti, vähävaraisuus, yksinäisyys ja digitaitojen puute.  

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä todetaan seuraavaa: ”Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen LÄHELLÄ asiakkaita.” Palvelustrategian osalta laki toteaa: ”Palvelustrategiassa on asetettava tavoitteet, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.” Edelleen laissa todetaan: ”Paikalliset olosuhteet voivat olla palveluihin pääsyä vaikeuttavia mm. maantieteelliset pitkät etäisyydet, julkisen liikenteen puute, ikääntyneiden määrä alueella, vähävaraisuus ja runsas sairastavuus sekä yksinäisten osuus väestöstä.”  

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kumotussa palveluverkkosuunnitelmassa perusterveyden-huollon palveluja pyrittiin voimakkaasti keskittämään asettaen ihmiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa perusteella. Vaarana on, ettei alueellista yhdenvertaisuutta oteta jatkossakaan huomioon. Perusterveydenhuoltoon tehtävät leikkaukset ja palvelujen keskittäminen ovat ristiriidassa myös Suomen hallitusohjelman kanssa: ”Palvelujen painopistettä on kyettävä siirtämään raskaimmista palveluista kohti peruspalveluja.” ”Hallitus kiinnittää erityistä huomiota perusterveydenhuollon palvelujen saatavuuteen.”  

Perusterveydenhuollon lähipalveluiden keskittäminen johtaa erikoissairaanhoidon kustannusten jyrkkään kasvuun. Pohjois-Karjalassa siirrytään yhä kauemmaksi yleiseurooppalaisesta lähilääkärimallista. On huomioitava, että meillä on harvaanasuttuja maalaiskuntia ja myös sairastavuutemme on suurta. Suuret ikäluokat tarvitsevat juuri nyt kasvavissa määrin sotelähipalveluja. Merkittävällä osalla pohjoiskarjalaisista ei ole riittäviä valmiuksia digitalisaatioon tai matkustamiseen pitkien välimatkojen päähän.

Sote-palvelujen toimivuus varmistetaan vain niitä uudistaen. Pohjois-Karjalassa on tehtävä ajattelutavan muutos resursseja uudelleen peruspalveluihin kohdentamalla, toimintatapoja uudistamalla ja ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintoa on syytä keskittää, kaventaa ja tehdä siitä tehokkaampi. Tällä kansalaisadressilla haluamme antaa vahvan viestin perusterveydenhuollon yhdenvertaisten lähipalvelujen puolesta. Tämä adressi tullaan luovuttamaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialuejohtajalle syksyllä 2024.

 

Tarja Hyykky, Juuka                        
Matti Kuittinen, Tohmajärvi                              
Hannu Hoskonen, Ilomantsi            
Hanna Räsänen, Outokumpu           
Tapio Hämäläinen, Rääkkylä          
Iita Kaarto, Kontiolahti                   
Anni Järvinen, Joensuu                   
Henry Määttä, Nurmes                    
Osmo Pirhonen, Kitee                     
Sari Huovinen, Uimaharju
Petteri Tahvanainen, Eno
Pekka Puska, Helsinki
Jouni Martiskin, Tohmajärvi
Pekka Räty (näyttelijä), Eno
Sakari Timonen, Uuninpankko
Ari Vatanen (ralli), Tuupovaara
Jouni Porokka, Juuka    
Sari Sirkkiä, Nurmes     
Ari Koivuselkä, Juuka    
Lassi Kirjavainen, Juuka                 
Matti Halonen, Juuka
Sanna Halttunen, Kitee                    
Lahja-Elina Vatanen, Tuupovaara       
Matti K. Majoinen, Tohmajärvi
Hannes Rossi, Hammaslahti
Kari Pennanen, Kesälahti
Timo Väänänen, Lieksa  
Kai Iiskola, Juuka
Leena Mäkäräinen, Juuka
Helena Pakarinen, Tohmajärvi
Reetta Nenonen, Juuka
Matti Ikonen, Tohmajärvi
Heikki Turunen (kirjailija), Juuka
Mikko Nevalainen (Ouneva Group), Tuupovaara                                        
Juhani Lehikoinen (Nunnauuni), Juuka        


Tarja Hyykky ja Matti Kuittinen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Tarja Hyykky ja Matti Kuittinen näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…