Kansallis- ja luonnonpuistot ovat kansallisomaisuuttamme.

2.12.2010

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat asiasta käytyyn keskusteluun ja ovat olleet mukana vaikuttamassa hyvän asian puolesta. Adressi on nyt suljettu, koska olemme pystyneet vaikuttamaan adressissa mainittuihin tavoitteisiin niin, että adressi voidaan sulkea. Valtion lisäbudjetissa annettiin Metsähallituksen luontopalveluille 3,6 miljoonaa euroa, mikä turvaa kansallispuistojen, luonnopuistojen ja erämaiden hoidon myös tulevana vuotana.
Kiitos kaikille mukana olleille ja Hyvää Itsenäisyyspäivää!

 

Adressin varsinainen teksti alla.

 

Kansallis- ja luonnonpuistot kuuluvat meille kaikille! Niiden virkistysarvoa, goodwiliä ulkomailla ja aineettomia arvoja ei voi rahassa mitata. Mitä voidaan mitata rahassa on se panostus, mitä me haluamme tämän kansallisomaisuuden hoitoon sijoittaa.

Kansallispuistojen maksuttomuus on säilytettävä myös tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ja ympäristöministeri Paula Lehtomäki aikovat selvityttää, voisiko kansalaisilta periä maksun kansallispuistojen ja retkeilyalueiden käytöstä.

Kansalaisoikeuteen on kuulunut patikoimisoikeus erityisen kauniissa maisemissa ja luonnonrauhassa. Ilmaiseksi saa liikkua muun muassa sellaisissa paikoissa kuin Nuuksio, Seitseminen, Koli, Patvinsuo, Pyhä-Luosto ja Pallas-Yllästunturi. Suojelualueilla liikkumisen rajoittaminen on ymmärrettävää luonnon harvinaisten ja erityisten lajien suojelemiseksi, näitä alueita valvoo ja suojelee Metsähallitus.

Mielestämme kaikenlaiset selvitykset ja suunnitelmat kansallispuistoissa ja retkeilualueilla  liikkumisen maksullisuudesta on lopetettava heti alkuunsa. Liikkumisen rajoittaminen on mainituilla alueilla kansalais- ja jokamiehenoikeuksiin kajoamista. Me jo maksamme veroina oikeuden liikkua valtion mailla.

Metsähallitus on valtion liikelaitoksena kansallispuistojen, luonnonpuistojen ja retkeilyalueiden vartija ja vaalija. Metsähallituksen luontopalvelut takaavat kaikille turvallisen ja elämyksellisen luontokokemuksen luonnon- ja kansallispuistoissa. Luontopalvelut ylläpitävät esimerkiksi reitistöjä, huolehtivat polttopuut tulipaikoille, hoitavat jätehuollon sekä valvovat puistoja.

Ilman Metsähallituksen toimintaa luonnon kuluttaminen lisääntyy. Ei ole vaikea nähdä, mitä tapahtuu, kun matkailijat alkavat hankkia esimerkiksi polttopuunsa luonnosta ja täytyyhän ihmisten "hoitaa oma luontonsa luonnossakin". Tämä on paluuta menneisyyteen, vanhoja jätteitä löytyy luonnosta vieläkin ajalta, jolloin ei tuotettu Metsähallituksen palveluita.

Metsähallituksen luontopalveluilta on valtion budjettiesityksessä vähennetty 3,1 miljoonaa euroa, tämä yhdessä tuottavuustavoitteen 2 miljoonan euron säästön kanssa vaarantaa ne toiminnot, millä kansallis- ja luonnonpuistoja ylläpidetään.

Me kaikki omistamme tämän kansallisomaisuuden jota Metsähallitus hoitaa. Me emme halua, että kansallisomaisuus ja sen arvo sekä aineettomat arvot vaarantuvat! Leikkaukset valtion budjetissa on estettävä!

Allekirjoittamalla tämän adressin vastustat Metsähallituksen määrärahojen leikkauksia sekä kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin liittyviä maksusuunnitelmia ja haluat pitää liikkumisen niiden alueella ilmaisena tulevaisuudessakin.

Pyytäisin Teitä allekirjoittajat jakamaan tätä adressia facebookissa. Kiitos!
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )